Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv nízkých teplot na hydrataci a pevnost speciálního cementového kompozitu. 

   Author: Schicht Martin; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem této práce bylo zjistit chování speciálního vysokohodnotného cementového kompozitu, vyvinutého v Experimentálním centru Fakulty stavební ČVUT v Praze, při zatížení nízkými teplotami. V rámci této práce byly zjišťovány ...