Show simple item record

Complex processing and information system for project management in building industrydc.contributor.advisorJarský Čeněk
dc.contributor.authorGloser Hynek
dc.date.accessioned2013-01-19T01:00:46Z
dc.date.available2013-01-19T01:00:46Z
dc.date.issued2013-01-19
dc.date.submitted2013-01-19 02:00:04.0
dc.identifierKOS-76702620405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/14146
dc.description.abstractV současné době se na základě osobní zkušenosti doktoranda a požadavků praxe ukázala absence nebo nedostupnost softwarových nástrojů pro sdílení elektronických informací zejména ve velkých průmyslových a infrastrukturních projektech. Takové projekty jsou obvykle prováděny spojením mnoha nadnárodních a místních organizací do takzvaných " Projektových Aliancí". Proto základním cílem dizertační práce je zlepšit komunikaci mezi aliančními účastníky projektu okamžitým sdílením aktuálních informací o projektech pomocí SW aplikace, která by umožnila každému uživateli pracovat v jednom informačním a komunikačním pracovním prostředí současně na několika projektech a v různých organizacích, dále by propojila více reprezentantů z více organizací do jednoho komunikačního a informačního prostředí projektu a v neposlední řadě by umožnila nadřízeným v organizaci kontrolovat a regulovat práci svých podřízených delegovaných do různých projektů a organizací. Řešení těchto problémů bylo vyjádřeno v "Komplexním procesním a informačním systému pro řízení projektů spojených s výstavbou". Pro vlastní výzkum byly použity a částečně začleněny do konečného řešení tyto metody a standardy: 5W+1H, Algoritmy, Logický rámec, SWOT analýza, Analýza rizik, Elementární logika, Teorie množin, Teorie grafů a sítí, Mezinárodní normy ISO pro řízení kvality, environmentu, projektového řízení a bezpečnosti informací. Výsledné řešení je soubor metod respektující supersouvisloti v zabezpečené internetové aplikaci pro efektivní řízení informací, komunikaci a dokumentaci ekonomických aktivit, zejména aliančních projektů a organizačních struktur. Vyvinutý systém, který je výsledkem dizertační práce má následujících pět největších výhod: Uživatelé mohou řídit a spravovat mnoho organizací a projektů v jednotném pracovním prostředí. Srdcem tohoto systému je taktický plán a jeho hlavou je tým, uživatelé mohou vytvářet mnoho sítí propojených organizaci a projektů, nadřízení mohou kontrolovat práci svých podřízených pomocí tranzitivních práv. Práva jsou průběžně automaticky přepočítávána a je zajištěna jejich distribuce do celé sítě organizací a projektů, uživatelé mohou využít nejlepší zkušenosti a osvědčené postupy pomocí kopií taktických plánů existujících aktivit, uživatelé mohou centrálně řídit shodné aktivity pomocí průběžně aktualizovaného zděděného taktického plánu z matečné aktivity. Softwarová aplikace je poskytována pod ochrannou známkou Allycon a je ověřována v praxi od roku 2005 v řadě projektů a organizacích. V současnosti je používána na řízení více než 500 reálných infrastrukturních projektů více než 300 uživateli v Německu, České republice, Itálii a Rusku. Systém Allycon se stal rovněž v roce 2011 didaktickou pomůckou cyklu přednášek " Alianční sítě lidí, projektů a organizací na ČVUT, Fakulta stavební obor L, doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Ing. arch. Hynek Gloser a Mgr. David Fotter. Systém Allycon je poskytována formou Cloud Computing v kategorii SaaS (Software as a Service) a podporuje spolupráci malého, středního a velkého podnikání. Pro malé podnikání přináší schopnost být dobrým aliančním partnerem. Díky SaaS řešení dosáhne malý podnik na informační a komunikační technologii vysoce zabezpečené distribuce dat za velice dostupných ekonomických podmínek. Pro střední podnikání přináší přispění ke zvýšení konkurenceschopnosti jednak zlepšením kontroly a regulace práce, ale zejména možností rychle přizpůsobovat svoje procesy požadovaným změnám svých zákazníků. Pro velké podnikání znamená dosažení re-integrace outsourcingových procesů vytvořením sdílených aktivit s jasně definovanými pravidly chování svých kooperujících aliančních partnerů ze středního a malého podnikání.Systém má plně funkční tři moduly Já, Organizace a Projekt, které podporují řízení a správu aktivit. Systém je koncipován jako otevřený pro jiné aplikace a byl již doplněn o dva speciální moduly: modul " Aukce" na řízení elektronických nabídek (systém OLB autor Ondřej Rudolf) a modul "Stavba"
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectaliance, projekt, organizace, delegování, kontrola práce, tranzitivní práva, kontrola, koordinace, kooperace, komunikace, kontakt, informace, socioekonomická síť. Alliance, Project, Organization, Delegation, Check, Transitive Rights, Control, Coordination, Communication, Contact, Information, Socio-economic Network.cze
dc.titleKomplexní procesní a informační systém pro řízení projektů spojených s výstavbou
dc.titleComplex processing and information system for project management in building industryeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2013-01-19T01:00:47Z
dc.date.accepted2013-01-17 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra technologie stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record