Show simple item record

Price Progress of Cryptocurrenciesdc.contributor.advisorHřebík František
dc.contributor.authorQuoc Anh Phan
dc.date.accessioned2024-02-02T23:51:55Z
dc.date.available2024-02-02T23:51:55Z
dc.date.issued2024-02-02
dc.identifierKOS-1089130510705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/113519
dc.description.abstractTato bakalářská práce zkoumá vývoj cen kryptoměn, se zaměřením na Bitcoin (BTC) a Ethereum (ETH) v daném sledovaném období 2018–2023. Analýza zahrnuje historické trendy, klíčové události a faktory, které ovlivňují hodnotu obou digitálních aktiv. Bitcoin s omezeným zásobováním 21 milionů jednotek je porovnáván s Ethereum, jehož zásobování není omezeno. Tato studie rovněž posuzuje rozdíly v investičním potenciálu a technologických vlastnostech obou kryptoměn. Na základě provedené analýzy jsou prezentována doporučení pro potenciální investory. Zohledňuje se stabilita cen, možné výkyvy a rizika spojená s každou kryptoměnou. Investoři jsou vyzváni k pečlivému posouzení svých investičních cílů, tolerance k riziku a celkového strategického přístupu k portfoliu před rozhodnutím o investici do Bitcoinu, Ethereum nebo obou. Závěr poskytuje perspektivu na možné budoucí trendy a vývoj v kryptoměnovém prostředí, aby investoři měli informovaný základ pro svá rozhodnutí.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis explores the development of cryptocurrency prices, focusing on Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) during the observed period of 2018–2023. The analysis encompasses historical trends, key events, and factors influencing the value of both digital assets. Bitcoin, with its limited supply of 21 million units, is compared to Ethereum, which has no supply cap. The study also assesses differences in investment potential and technological features of both cryptocurrencies. Based on the conducted analysis, recommendations are presented for potential investors. Consideration is given to price stability, potential fluctuations, and risks associated with each cryptocurrency. Investors are urged to carefully assess their investment goals, risk tolerance, and overall strategic approach to their portfolio before deciding to invest in Bitcoin, Ethereum, or both. The conclusion provides insights into possible future trends and developments in the cryptocurrency environment, empowering investors with an informed foundation for their decisions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBitcoincze
dc.subjectEthereumcze
dc.subjectkryptoměnycze
dc.subjectporovnánícze
dc.subjectvývojcze
dc.subjectBitcoineng
dc.subjectEthereumeng
dc.subjectcryptocurrencyeng
dc.subjectcomparisoneng
dc.subjectprogresseng
dc.titleVývoj cen kryptoměncze
dc.titlePrice Progress of Cryptocurrencieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMakovský Petr
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record