Show simple item record

Alternative Drives for Regional Buses of PIDdc.contributor.advisorNovotný Ivo
dc.contributor.authorMatěj Stach
dc.date.accessioned2023-09-02T22:52:54Z
dc.date.available2023-09-02T22:52:54Z
dc.date.issued2023-09-02
dc.identifierKOS-1196136014805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/111480
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce je představení možností v oblasti zavádění alternativních pohonů na příměstských a regionálních linkách Pražské integrované dopravy. Její součástí je rovněž aplikace lokálně bezemisních vozidel v konkrétním provozním souboru s důrazem na provozní a ekonomickou stránku řešené problematiky.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is the presentation of the possibilities in the field of introduction of alternative drives on suburban and regional lines of Prague Integrated Transport. It also includes the application of locally emission-free vehicles in a specific traffic set with an emphasis on the operational and economic aspects of the issue.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectautobusová dopravacze
dc.subjectpříměstské linkycze
dc.subjectregionální linkycze
dc.subjectalternativní pohonycze
dc.subjectživotní prostředícze
dc.subjectPražská integrovaná dopravacze
dc.subjecttrolejbusycze
dc.subjectelektrobusycze
dc.subjecttrakční akumulátorycze
dc.subjectbus transporteng
dc.subjectsuburban lineseng
dc.subjectregional lineseng
dc.subjectalternative driveseng
dc.subjectenvironmenteng
dc.subjectPrague Integrated Transporteng
dc.subjecttrolleybuseseng
dc.subjectelectric buseseng
dc.subjecttraction batterieseng
dc.titleAlternativní pohony regionálních autobusů PIDcze
dc.titleAlternative Drives for Regional Buses of PIDeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeFafejta Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record