Show simple item record

Data Analysis using Knowledge Networksdc.contributor.advisorMařík Radek
dc.contributor.authorArina Lebedeva
dc.date.accessioned2023-06-20T22:51:30Z
dc.date.available2023-06-20T22:51:30Z
dc.date.issued2023-06-20
dc.identifierKOS-1198094136805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/109760
dc.description.abstractTato práce se zaobírá problematikou tvorby znalostních sítí, konkrétně tvorbou znalostních grafů, jež jsou digitální reprezentací entit reálného světa a vztahů mezi nimi. Teoretická část práce se skládá z popisu procesu tvorby znalostních grafů. V ní jsou rozebrány takové pojmy, jako jsou NLP pipelines, tokenization, POS tagging, NER (Named-entity recognition) a RE (Relation Extraction). Praktická část ukazuje proces tvorby znalostní sítě na reálních datech a demonstruje znalostní graf vygenerovaný z několika tisíc novinářských článků dodaných ústavem formální a aplikované lingvistiky.cze
dc.description.abstractThis thesis concerns itself with the issue of knowledge networks, specifically the creation of knowledge graphs, which are a digital representation of real-world entities and the relationships between them. The theoretical part consists of a description of the process of creating knowledge graphs. It discusses concepts such as NLP pipelines, tokenization, POS tagging, NER (Named-entity recognition) and RE (Relation Extraction). The practical part shows the process of creating a knowledge network from real data and demonstrates a knowledge graph generated from several thousand journalistic articles supplied by the Institute of Formal and Applied Linguistics.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstrukturalizace datcze
dc.subjectznalostní síťcze
dc.subjectznalostní grafcze
dc.subjectPythoncze
dc.subjectNeo4jcze
dc.subjectdata structuringeng
dc.subjectknowledge networkeng
dc.subjectknowledge grapheng
dc.subjectPythoneng
dc.subjectNeo4jeng
dc.titleAnalýza dat pomocí znalostních sítícze
dc.titleData Analysis using Knowledge Networkseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDrchal Jan
theses.degree.disciplineKomunikační sítě a internetcze
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeElektronika a komunikacecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record