Show simple item record

Using Cloud Technologies in Businessdc.contributor.advisorKubálek Tomáš
dc.contributor.authorJaroslav Jakl
dc.date.accessioned2023-06-08T22:52:58Z
dc.date.available2023-06-08T22:52:58Z
dc.date.issued2023-06-08
dc.identifierKOS-1178502009905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/108771
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na využití cloudových technologií v podnikovém kontextu. Hlavním cílem je analyzovat odpovědi z dotazníku, vyhodnotit hypotézy a poskytnout doporučení pro řešení případných problémů spojených s využíváním cloudových služeb. Práce se skládá ze tří hlavních částí: (1) Úvod do cloudových technologií, který definuje a objasňuje pojem cloudové technologie a nastiňuje cíle výzkumu; (2) Analýza odpovědí z dotazníku, která zahrnuje sběr dat prostřednictvím dotazníku a následnou analýzu výsledků; (3) Porovnání výsledků a shrnutí, které porovnává data a shrnuje hlavní zjištění. Metody použité v této studii zahrnují dotazníkové šetření, analýzu a srovnání. Na konci této práce by čtenáři měli mít jasnou představu o výhodách a problémech spojených s cloudovými technologiemi ve světě podnikání a doporučení pro řešení případných problémů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the utilization of cloud technologies in the business context. The primary objective is to analyze the responses from a questionnaire, evaluate the hypotheses, and provide recommendations for addressing any potential issues associated with the use of cloud services. The thesis comprises three main sections: (1) Introduction to cloud technologies, which defines and clarifies the concept of cloud technologies and outlines the research objectives; (2) Analysis of questionnaire responses, which involves the gathering of data via a survey, and the subsequent analysis of the results; (3) Comparison of results and summary, which compares the data and summarizes the key findings. The methods used in this study include questionnaire surveys, analysis, and comparison. By the end of this thesis, readers should have a clear understanding of the benefits and challenges associated with cloud technologies in the business world, and recommendations for resolving any issues that may arise.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCloud Computingcze
dc.subjecthybridní cloudcze
dc.subjectIaaS (infrastruktura jako služba)cze
dc.subjectmigrace do clouducze
dc.subjectoptimalizace nákladů na cloudcze
dc.subjectPaaS (platforma jako službacze
dc.subjectSaaS (software jako služba)cze
dc.subjectškálovatelnostcze
dc.subjectvirtualizacecze
dc.subjectCloud computingeng
dc.subjecthybrid cloudeng
dc.subjectIaaS (Infrastructure as a Service)eng
dc.subjectcloud migrationeng
dc.subjectcloud cost optimizationeng
dc.subjectPaaS (Platform as a Service)eng
dc.subjectSaaS (Software as a Service)eng
dc.subjectscalabilityeng
dc.subjectvirtualizationeng
dc.subjectcloud securityeng
dc.titleVyužití cloudových technologií v podnikánícze
dc.titleUsing Cloud Technologies in Businesseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeAndres Pavel
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record