Show simple item record

Imaging Methods in Polytraumas of Children and Adultsdc.contributor.advisorSchilla Tomáš
dc.contributor.authorTereza Hrdličková
dc.date.accessioned2022-10-25T10:51:45Z
dc.date.available2022-10-25T10:51:45Z
dc.date.issued2022-06-01
dc.identifierKOS-1090063844205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104903
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá otázkou zobrazovacích metod v traumatologii. V teoretické části je shrnuta obecná traumatologie a je definován pojem polytrauma. Dále práce obsahuje jednotlivé skórovací systémy využívané při triagi pacientů. Jsou popsána jednotlivá zobrazovací vyšetření v traumatologii. Jaký je jejich princip a jednotlivé zobrazování při diagnostice polytraumatu. V praktické části práce je obsaženo porovnávání dat, která byla nasbírána retrospektivně ve Fakultní nemocnici v Motole na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol. Porovnává se počet vyšetření u dospělého a dětského pacienta, zastoupení jednotlivých zobrazovacích metod a další upřesňující údaje. V diskusi se nalézá zamyšlení nad nasbíranými daty a výsledky praktické části a vysvětlení, proč vznikla taková data.cze
dc.description.abstractThis bachelor theses deals with the issue of imaging methods in traumatology. The theoretical part summarizes the general traumatology and then defines the concept of polytrauma. Furthermore, the work contains individual scoring systems used for triagi on patients. The theses also describe individual imaging examinations in traumatology. The author tries to clarify their principle and their individual imaging in the diagnosis of polytrauma. In the practical part of the these the author is comparing data collected retrospectively at the University Hospital in Motol in the Department of Imaging Methods, 2nd Faculty of Medicine, Charles University and Motol University Hospital. The number of examinations in adult and pediatric patients, the representation of individual imaging methods and other detailed data are compared. In the last part of the theses, the discussion, the author reflects on the collected data and the results of the practical part of the work. The discussion also contain an explanation of why such data were generated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTraumatologiecze
dc.subjectpolytraumacze
dc.subjectzobrazovací metodycze
dc.subjectvýpočetní tomografiecze
dc.subjectultrazvukcze
dc.subjectskiagrafiecze
dc.subjectmagnetická rezonancecze
dc.subjectTraumatologyeng
dc.subjectpolytraumaeng
dc.subjectimaging methodseng
dc.subjectcomputed tomographyeng
dc.subjectultrasoundeng
dc.subjectskiagraphyeng
dc.subjectmagnetic resonanceeng
dc.titleZobrazovací metody u polytraumatu dětí a dospělýchcze
dc.titleImaging Methods in Polytraumas of Children and Adultseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHudzietzová Jana
theses.degree.disciplineRadiologický asistentcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record