Show simple item record

An Electricity Blackout in a Medical Facility and the Functionality of Complex Medical Devicesdc.contributor.advisorBříza Jan
dc.contributor.authorVěra Čori
dc.date.accessioned2022-10-25T08:52:45Z
dc.date.available2022-10-25T08:52:45Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1200346721805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104858
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou připravenosti vybraného zdravotnického zařízení s klíčovým postavením v českém zdravotnickém systému na plošný výpadek dodávky elektrické energie. Dílčí část zkoumá zabezpečenost náročných zdravotnických přístrojů. V teoretické části jsou stručně shrnuty legislativní dokumenty zabývající se elektroenergetikou v návaznosti na riziko blackoutu. Dále jsou popsány obecné následky plošného výpadku elektřiny dlouhodobého charakteru. Zmíněny jsou zkušenosti s událostmi tohoto typu v zahraničí zejména v návaznosti na zdravotnická zařízení. Praktická část rozebírá dopady blackoutu na zdravotnické zařízení a hodnotí jeho připravenost pomocí SWOT analýzy. Dílčí část se věnuje rozboru funkčnosti vybraného zdravotnického přístroje pro mimotělní oběh v případě plošného výpadku elektřiny a selhání záložních zdrojů elektrické energie prostřednictvím analytických metod HAZOP a WHAT IF.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the analysis of the preparedness of the selected medical facility which has a key position in the Czech health care system for a widespread power failure. In a sub-section of the thesis the security of a complex medical equipment is examined. The theoretical part briefly summarises the legislative documents dealing with the electricity sector in relation to the risk of blackout. Furthermore, the general consequences of a long area-wide blackout are described. The experience with events of this type abroad is mentioned, especially in relation to healthcare facilities. The practical part discusses the impact of a blackout on the medical facility and assesses its preparedness using a SWOT analysis. A sub-section of the thesis is devoted to the analysis of the functionality of the cardiopulmonary bypass pump during an area-wide power failure and the failure of backup power sources. This analysis uses the HAZOP and WHAT IF methods.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBlackoutcze
dc.subjectzáložní zdroj elektřinycze
dc.subjectzdravotnické zařízenícze
dc.subjectzdravotnický přístrojcze
dc.subjectmimotělní oběhcze
dc.subjectBlackouteng
dc.subjectbackup power supplyeng
dc.subjectmedical facilityeng
dc.subjectmedical deviceeng
dc.subjectcardiopulmonary bypass pumpeng
dc.titlePlošný výpadek elektrické energie ve zdravotnickém zařízení a funkčnost náročných zdravotnických přístrojůcze
dc.titleAn Electricity Blackout in a Medical Facility and the Functionality of Complex Medical Deviceseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKročová Šárka
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record