Show simple item record

Radicalism and Terrorism in contemporary Francedc.contributor.advisorVegrichtová Barbora
dc.contributor.authorLívia Březinová
dc.date.accessioned2022-10-25T08:52:45Z
dc.date.available2022-10-25T08:52:45Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1200346720505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104857
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je problematika terorismu a s ním související náboženská radikalizace ve Francii, kdy předmětný proces přesahuje samotné území země a daná hrozba je již dlouhodobě nedílnou součástí francouzské společnosti. Teoretická část práce popisuje historii, formy a současnou podobu terorismu na území Francie v historických a demografických kontextech. V praktické části jsou popsány vybrané teroristické útoky ve Francii se zaměřením na způsob spáchání, profil pachatele a proces radikalizace. Za využití multikriteriální analýzy byl proveden rozbor případů s cílem detekce bezpečnostních rizik a dalších relevantních souvislostí radikalizačních procesů. Součástí praktické části jsou dále naformulována doporučení pro bezpečnostní praxi a klíčové oblasti prevence s ohledem na jejich využití v České republice.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is the issue of terrorism and related religious radicalization in France, where the process in question extends beyond the territory of the country and the threat has long been an integral part of French society. The theoretical part of the thesis describes the history, forms and current form of terrorism in France in historical and demographic context. The practical part describes selected terrorist attacks in France with a focus on the manner of committing, the profile of the perpetrator and the process of radicalization. Using multi-criteria analysis, case analysis was performed in order to detect security risks and other relevant contexts of radicalization processes. Part of the practical part are also formulated recommendations for safety practice and key areas of prevention with regard to their use in the Czech Republic.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTerorismuscze
dc.subjectradikalizacecze
dc.subjectFranciecze
dc.subjectislámcze
dc.subjectprevencecze
dc.subjectmultikriteriální analýzacze
dc.subjectTerrorismeng
dc.subjectradicalizationeng
dc.subjectFranceeng
dc.subjectIslameng
dc.subjectpreventioneng
dc.subjectmulticriteria analysiseng
dc.titleRadikalizace a terorismus v současné Franciicze
dc.titleRadicalism and Terrorism in contemporary Franceeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeEichler Jan
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record