Show simple item record

Misuse of Selected Narcotic Psychotropic Substances for a Chemical Terrorist Attackdc.contributor.advisorKratina Tomáš
dc.contributor.authorDan Paleček
dc.date.accessioned2022-10-25T07:53:45Z
dc.date.available2022-10-25T07:53:45Z
dc.date.issued2022-06-10
dc.identifierKOS-1062475066805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104750
dc.description.abstractPředmětná bakalářská práce se zaobírá analýzou omamných a psychotropních látek ve smyslu nařízení vlády č. 463/2013 Sb. Potenciálně zneužitelných k chemickému teroristickému útoku proti civilnímu obyvatelstvu s cílem zmapovat tyto látky. Zmíněny budou potenciály vybraných teroristických skupin s potenciálem tyto chemické látky proti civilnímu obyvatelstvu použít. Bude uveden popis těchto látek, jejich chemické složení a reálné zneužití. Dále bude uvedeno riziko nákupu pomocí digitálních měn, tzv. kryptoměn. Bude poukázáno na nebezpečí anonymity těchto nákupů a druhy konkrétních kryptoměn. V praktické části bude provedena analýza reálné možnosti nákupu a dostupnosti takových látek prostřednictvím hlubších vrstev internetu. Analýza se bude opírat o monitorování stránek hlubších vrstev internetu.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor's thesis will be to analyze narcotic and psychotropic substances in the sense of Government Decree No. 463/2013 Coll. Potentially exploitable for a chemical terrorist attack on the civilian population in order to map these substances. The potentials of selected terrorist groups with a will to use these chemicals against the civilian population will be mentioned. A description of these substances, their chemical composition and actual misuse will be provided. The risk of buying using digital currencies, so-called cryptocurrencies, will also be mentioned. The danger of anonymity of these purchases and the types of specific cryptocurrencies will be pointed out. In the practical part, an analysis of the real possibilities of purchase and availability of such substances through deeper layers of the internet will be performed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTerorismuscze
dc.subjectchemický terorismuscze
dc.subjectOPLcze
dc.subjectdarknetcze
dc.subjectkryptoměna cze
dc.subjectTerrorismeng
dc.subjectchemical terrorismeng
dc.subjectdarkneteng
dc.subjectcryptoeng
dc.titleZneužití vybraných omamných psychotropních látek k chemickému teroristickému útokucze
dc.titleMisuse of Selected Narcotic Psychotropic Substances for a Chemical Terrorist Attackeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMartinek Luboš
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record