Show simple item record

Effect of pregnancy and childbirth on visual functiondc.contributor.advisorUrzová Jana
dc.contributor.authorLucie Pospíšilová
dc.date.accessioned2022-10-21T09:05:25Z
dc.date.available2022-10-21T09:05:25Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1062776582805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104556
dc.description.abstractPráce se věnuje vlivu těhotenství a porodu na zrakové funkce. Kapitoly bakalářské práce jsou orientované na anatomii a fyziologii oka, refrakční vady a jejich měření, jednotlivé souvislosti mezi těhotenstvím, porodem a viděním a také kontaktní čočky. Praktická část obsahuje hypotézy a jejich vyhodnocení, dotazníkové šetření, kde se zjistí, zda těhotenství a porod souvisí se zrakem či nikoliv a vybrané kazuistiky na základě odpovědí a měření respondentek. V diskuzi je více rozebrána daná problematika. Dotazníkové vyhodnocení obsahuje 22 odpovědí a 13 měření zraku.cze
dc.description.abstractThe work deals with the influence of pregnancy and childbirth on visual functions. The chapters of the bachelor thesis are focused on the anatomy and physiology of the eye, refractive errors and their measurement, individual connections between pregnancy, childbirth and vision, as well as contact lenses. The practical part contains hypotheses and their evaluation, a questionnaire survey, which finds out whether pregnancy and childbirth are related to sight or not, and selected case reports based on the answers and measurements of respondents. The issue is discussed in more detail in the discussion. The questionnaire evaluation contains 22 answers and 13 vision measurements.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNitrooční tlakcze
dc.subjectproblémy v těhotenstvícze
dc.subjectzměny zrakových funkcí v těhotenstvícze
dc.subjecttěhotenská cukrovkacze
dc.subjectEye pressureeng
dc.subjectproblems in pregnancyeng
dc.subjectchanges in visual functions during pregnancyeng
dc.subjectpregnancy diabeteseng
dc.titleVliv těhotenství a porodu na zrakové funkcecze
dc.titleEffect of pregnancy and childbirth on visual functioneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKymplová Jaroslava
theses.degree.disciplineOptika a optometriecze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record