Show simple item record

Nocturnal myopiadc.contributor.advisorUrzová Jana
dc.contributor.authorAnežka Písaříková
dc.date.accessioned2022-10-21T09:05:25Z
dc.date.available2022-10-21T09:05:25Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1062776582205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104554
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou noční myopie. Tématu předchází anatomie a fyziologie oka, vyšetřování zrakových funkcí, refrakční vady, jejich rozdělení a korekce. Následující kapitoly jsou věnovány noční myopii, příčinám jejího vzniku a projevům, které ji provází, dále pak možnostem korekce a jejich výhodám. Jedna kapitola je věnována dalším typům myopie. Experimentální části se zúčastnilo 50 probandů, na kterých byl naměřen refrakční deficit za mezopických podmínek.cze
dc.description.abstractThe work deals with the issue of nocturnal myopia. The topic is preceded by the anatomy and physiology of the eye, examination of visual functions, refractive errors, their division and correction. The following chapters are devoted to nocturnal myopia, the causes of its occurrence and the manifestations that accompany it, as well as the possibilities of correction and their benefits. One chapter is devoted to other types of myopia. The experimental part was attended by 50 probands, on which the refractive deficit was measured under mesopic conditions.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNoční myopiecze
dc.subjectadaptace okacze
dc.subjectakomodacecze
dc.subjectvyšetření myopiecze
dc.subjectNoctural myopiaeng
dc.subjecteye adaptationeng
dc.subjectaccommodationeng
dc.subjectexamination of myopiaeng
dc.titleNoční myopiecze
dc.titleNocturnal myopiaeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKymplová Jaroslava
theses.degree.disciplineOptika a optometriecze
theses.degree.grantorkatedra přírodovědných oborůcze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record