Show simple item record

Quality Standards of Selected Metropolitan Regionsdc.contributor.advisorVančura Pavel Edvard
dc.contributor.authorThi Thanh Hang Phanová
dc.date.accessioned2022-09-09T22:52:02Z
dc.date.available2022-09-09T22:52:02Z
dc.date.issued2022-09-09
dc.identifierKOS-1085117364405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104103
dc.description.abstractPředmětem této bakalářské práce „Standardy kvality vybraných metropolitních regionů“ je analýza standardů kvality veřejné hromadné dopravy v metropolitních regionech – Brno, Ostrava. Dále definice normy ČSN EN 13816, a z ní vycházející definice standardů kvality a atributy indikátorů kvality, a také stručná charakteristika IDS JMK a ODIS. Součástí práce je porovnání indikátorů kvality metropolitních regionů – Brno, Ostrava.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis “Quality Standards of Selected Metropolitan Regions” is an analysis of the quality standards of public transport in metropolitan regions – Brno, Ostrava. Furthermore, the definition of the Standard EN 13816, and the definition of quality standards based on it and the attributes of quality indicators, also a brief characterization of IDS JMK and ODIS. Part of this thesis is a comparison of quality indicators of metropolitan regions – Brno, Ostrava.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStandardy kvalitycze
dc.subjectkritéria kvalitycze
dc.subjectveřejná přeprava osobcze
dc.subjectintegrovaný dopravní systémcze
dc.subjectBrnocze
dc.subjectOstravacze
dc.subjectdopravní podnikcze
dc.subjectQuality standardseng
dc.subjectquality criteriaeng
dc.subjectpublic passenger transporteng
dc.subjectintegrated transport systemeng
dc.subjectBrnoeng
dc.subjectOstravaeng
dc.subjectpublic transport companyeng
dc.titleStandardy kvality vybraných metropolitních regionůcze
dc.titleQuality Standards of Selected Metropolitan Regionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBrotánková Jana
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record