Show simple item record

Logistics of Natural Gas Supplies to Czech Republic and Its Possible Developmentdc.contributor.advisorHorák Tomáš
dc.contributor.authorKarim Tyureev
dc.date.accessioned2022-09-09T22:52:01Z
dc.date.available2022-09-09T22:52:01Z
dc.date.issued2022-09-09
dc.identifierKOS-1085426111605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104099
dc.description.abstractCílem této práce je provést analýzu současného stavu logistiky zemního plynu dodávaného do České republiky a Evropské unie, a to včetně rozboru existující infrastruktury a způsobů jejího využití. Kromě toho, je podstatou práce analýza možného rozvoje v tomto sektoru a návrh řešení pro Českou republiku.cze
dc.description.abstractThe aim of this bachelor's thesis is to analyze the current state of logistics of natural gas supplied to the Czech Republic and the European Union. And that includes an analysis of the existing infrastructure and ways of using it. In addition, the essence of the work is the analysis of possible development in this sector and the proposal of a solution for the Czech Republic.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectZemní plyncze
dc.subjectLNGcze
dc.subjectLNG terminálcze
dc.subjectPlynovodcze
dc.subjectZkapalněný zemní plyncze
dc.subjectEnergetická bezpečnostcze
dc.subjectREPowerEUcze
dc.subjectEnergetická krizecze
dc.subjectNatural gaseng
dc.subjectLNGeng
dc.subjectLNG terminaleng
dc.subjectGas pipelineeng
dc.subjectLiquefied natural gaseng
dc.subjectEnergy securityeng
dc.subjectREPowerEUeng
dc.subjectEnergy crisiseng
dc.titleLogistika dodávek zemního plynu do České Republiky a její možný vývojcze
dc.titleLogistics of Natural Gas Supplies to Czech Republic and Its Possible Developmenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDrahotský Ivo
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record