Show simple item record

New Operating Concept of the Urban and Suburban Railway in Krasnodardc.contributor.advisorPospíšil Jiří
dc.contributor.authorEgor Latysh
dc.date.accessioned2022-09-08T22:51:40Z
dc.date.available2022-09-08T22:51:40Z
dc.date.issued2022-09-08
dc.identifierKOS-878588990105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104081
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem konceptu osobní příměstské a městské železniční dopravy v Krasnodaru, konkrétně vybraných navazujících úseků. Cílem práce je analyzovat současný stav dopravní infrastruktury v Krasnodarské aglomeraci a navrhnout provozní koncepce taktového jízdního řádu v městské a příměstské železniční dopravě. V první časti je provedena analýza stávající nabídky spojení a existujících projektů rozvoje dopravní infrastruktury aglomerace. Poslední část je věnována návrhu provozního konceptu taktového jízdního řádu, spolu s porovnáním navrhované varianty se současným stavem.cze
dc.description.abstractThe bachelor's thesis focuses on the design of the concept of passenger suburban and urban railway transport in Krasnodar, specifically selected connecting sections. The main purpose of the thesis is the analysis of the current state of transport infrastructure in the Krasnodar agglomeration and to offer operational concepts for the periodic timetable in urban and suburban railway transport. As part of the theoretical part, it analyzes the existing offer of connections and existing projects for the development of transport infrastructure of the agglomeration. The practical part is devoted to the suggestion of the operating concept of the periodic timetable, along with a comparison of the proposed option with the current state.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKrasnodarská aglomeracecze
dc.subjectveřejná dopravacze
dc.subjectželezniční dopravacze
dc.subjectdopravní kongescecze
dc.subjectprovozní konceptcze
dc.subjecttaktový jízdní řadcze
dc.subjectKrasnodar agglomerationeng
dc.subjectpublic transporteng
dc.subjectrailway transporteng
dc.subjecttraffic congestioneng
dc.subjectoperating concepteng
dc.subjectperiodic timetableeng
dc.titleNová provozní koncepce městské a příměstské železnice v Krasnodarucze
dc.titleNew Operating Concept of the Urban and Suburban Railway in Krasnodareng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBrachtl František
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record