Show simple item record

Multiplicity measurements in pp collisions with ALICE during the LHC Run 3dc.contributor.advisorContreras Jesus Guillermo
dc.contributor.authorHelena Hesounová
dc.date.accessioned2022-09-08T11:51:23Z
dc.date.available2022-09-08T11:51:23Z
dc.date.issued2022-09-03
dc.identifierKOS-980732331405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104080
dc.description.abstractNa Velkém hadronovém urychlovači (LHC) byl v březnu, po více než tří letém období Long Shutdown 2, spuštěn Run 3. Experiment ALICE v CERNu byl za tuto dobu upgradován. Získal vylepšené detektory a nový software na analýzu dat. Tato vylepšení, mimo jiné výhody, výrazně zvyšují přesnost měření multiplicity a umožňují stálý readout. V září 2021 byly provedeny první testovací runy, které nám poskytly první reálná data upgradovaného experimentu. Tato data slouží ke kalibraci nových detektorů i nového softwaru. Run 505582 proběhl se zápornou polaritou L3 magnetu a run 505673 proběhl s kladnou polaritou tohoto magnetu. Data z těchto dvou runů jsou použita ke kontrole symetrie chování kladně a záporně nabitých částic.cze
dc.description.abstractThe Large Hadron Collider has started its third Run in April of 2022, after the Long Shutdown 2 period, which lasted more than three years. The ALICE experiment at CERN has upgraded its detectors and its analysis software, during this time, to be capable of continuous readout. These upgrades, among other enhancements, significantly improve the efficiency of multiplicity measurements. A couple of test runs were performed in September 2021 and they provided us with the first set of real data. These data are being used for calibration of all the new features. The run 505582 was done with negative polarity of the L3 magnet and the run 505673 with positive polarity of said magnet. The data from runs with different polarities are used to check the expected symmetry in the behaviour of positively and negatively charged particles.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLHCcze
dc.subjectALICEcze
dc.subjectmultiplicita v pp srážkáchcze
dc.subjectLHCeng
dc.subjectALICEeng
dc.subjectmultiplicity in pp collisionseng
dc.titleMěření multiplicity v pp srážkách v rámci experimentu ALICE během LHC Run 3cze
dc.titleMultiplicity measurements in pp collisions with ALICE during the LHC Run 3eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKřížková Gajdošová Katarína
theses.degree.disciplineExperimentální jaderná a částicová fyzikacze
theses.degree.grantorkatedra fyzikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record