Show simple item record

The role of maritime transport in migration from Europe to USA in 19th centurydc.contributor.advisorHorák Tomáš
dc.contributor.authorJaroslav Chalupník
dc.date.accessioned2022-09-08T22:51:41Z
dc.date.available2022-09-08T22:51:41Z
dc.date.issued2022-09-08
dc.identifierKOS-1084808715705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104066
dc.description.abstractPředmětem závěrečné bakalářské práce je analýza role námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v období od poloviny 19. století do propuknutí První světové války. Jejím cílem je podat přehled o zaoceánských plavbách migrantů ve zmiňovaném období. Práce popisuje vývoj a průběh cesty do USA ve vybraných rocích zvoleného období, včetně nákladů, převedených na současnou hodnotu. Následně se rozvádí doprava přistěhovalců po americkém vnitrozemí.cze
dc.description.abstractThe subject of the final bachelor’s thesis is an analysis of the role of maritime transport in migration from Europe to the USA in the period from the middle of the 19th century to the outbreak of the First World War. Its aim is to provide an overview of the transoceanic voyages of migrants in the mentioned period. The thesis describes a development of the voyage and course of voyages to the USA in selected years of the selected period, including costs converted to current value. Finally, a transportation of immigrants within american inland is discussedeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectemigracecze
dc.subjectlodní společnostcze
dc.subjectpřístavcze
dc.subjectnámořní dopravacze
dc.subject19. stoletícze
dc.subjectželeznicecze
dc.subjectemigrationeng
dc.subjectshipping companyeng
dc.subjectseaporteng
dc.subjectmaritime transporteng
dc.subject19th centuryeng
dc.subjectrailroadseng
dc.titleRole námořní dopravy v migraci z Evropy do USA v 19. stoletícze
dc.titleThe role of maritime transport in migration from Europe to USA in 19th centuryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVařacha Pavel
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record