Show simple item record

Statistical models for estimation of unsignalized intersection capacitydc.contributor.advisorHobza Tomáš
dc.contributor.authorEliška Pečenková
dc.date.accessioned2022-09-02T22:52:15Z
dc.date.available2022-09-02T22:52:15Z
dc.date.issued2022-09-02
dc.identifierKOS-1083588509105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103873
dc.description.abstractV této práci uvažujeme pravděpodobnostní model neřízené křižovatky typu T a pracujeme s pojmy světlost a kritická světlost. Kritické světlosti jsou hlavním předmětem Teorie akceptování mezer, jež je základem pro analytické odvození řešící teoreticky problém odhadování kapacity neřízených křižovatek. Aplikovaná statistická metoda je založena na obecně příjmaném přístupu Wernera Sieglocha, který představil pojem Sieglochovy funkce. Za předpokladu GIG-rozdělených světlostí a kritických světlostí je odvozena aproximace Sieglochovy funkce a je navržena vhodná alternativa této teoretické aproximace. Navíc je ukázáno, že tradičně používané regresní techniky při odhadu Sieglochovy funkce selhávají a diskutováno použití metodiky založené na aplikaci klasické regresní metody.cze
dc.description.abstractThis paper deals with probabilistic model of an unsignalized T-intersection and works with the concept of clearances and critical clearances. Critical clearances are the main subject of the Gap Acceptance theory, which is the basis for analytical derivation solving theoretically a problem of vehicular capacity estimations for unsignalized intersections. The applied statistical method is based on the generally accepted practice formulated by Werner Siegloch, who introduced the concept of the Siegloch function. With the premise of GIG-distributed clearances and critical clearances the approximation of the Siegloch function is derived and a suitable alternative of this theoretical approximation is proposed. In addition to that, it is shown that the traditionally used regression technique fails and the methodology based on an application of classical regression methods is discussed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectčasová světlostcze
dc.subjectkapacita neřízené křižovatkycze
dc.subjectkonvoluce hustot GIG rozdělenícze
dc.subjectkritická časová světlostcze
dc.subjectSieglochova funkcecze
dc.subjectZobecněné inverzní Gaussovo rozdělení (GIG)cze
dc.subjectcapacity of an unsignalized intersectioneng
dc.subjectconvolution of GIG densitieseng
dc.subjectcritical time clearanceeng
dc.subjectGeneralized Inverse Gaussian distribution (GIG)eng
dc.subjectSiegloch's functioneng
dc.subjecttime clearanceeng
dc.titleStatistické modely pro odhad kapacity neřízených křižovatekcze
dc.titleStatistical models for estimation of unsignalized intersection capacityeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBukáček Marek
theses.degree.disciplineMatematické inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra matematikycze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record