Show simple item record

Analysis of robotization of production of welded structures by MAG welding methoddc.contributor.advisorGurčík Tomáš
dc.contributor.authorJan Kroupa
dc.date.accessioned2022-09-01T22:53:49Z
dc.date.available2022-09-01T22:53:49Z
dc.date.issued2022-09-01
dc.identifierKOS-1201007160205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103826
dc.description.abstractTeoretická část této práce popisuje rozdělení a jednotlivé druhy průmyslových robotů a manipulátorů, a pracovních hlavic. Dále je rozebrána metoda svařování MAG, typy svarů a robotizovaných pracovišť. V praktické části jsou nejprve vybrány svařence vhodné k robotizaci z výrobního portfolia firmy PEKSTRA spol. s r.o. K těmto svařencům je zhotovena výrobní dokumentace, jsou sestaveny a optimalizovány programy pro robotizované svařování a vybrané vzorky jsou testovány. V rámci praktické části je také zhotovena zkušební kvalifikace svarů dle ČSN EN ISO 15614-1. Předposlední kapitola se zaměřuje na zjednodušený výběr komponent pro pracoviště a praktická část je zakončena technickoekonomickým srovnáním ruční a robotizované výroby, kde jsou provedeny jednoduché ekonomické výpočty.cze
dc.description.abstractThe theoretical part of this thesis describes the distribution and individual types of industrial robots and manipulators, and work heads. Next themes are the MAG welding method, types of welds and robotic workplaces. In the practical part, weldments suitable for robotization are first selected from the production portfolio of PEKSTRA spol. s.r.o. Production documentation is created for these weldments, robotic welding programs are compiled and optimized, and selected samples are tested. As special part of the practical part, a test qualification of welds is also made according to ČSN EN ISO 15614-1. The penultimate chapter focuses on the simplified selection of components for the workplace, and the practical part ends with a technical-economic comparison of manual and robotic production, where simple economic calculations are performed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrobotizacecze
dc.subjectrobotycze
dc.subjectmanipulátorycze
dc.subjectsvařování metodou MAGcze
dc.subjectrobotizované svařovánícze
dc.subjectdruhy svarůcze
dc.subjectvizuální zkouškacze
dc.subjectkapilární zkouškacze
dc.subjectmakrografiecze
dc.subjectzkouška tvrdosti svarucze
dc.subjectkvalifikace svarucze
dc.subjectrobotizované pracovištěcze
dc.subjectekonomické zhodnocení investicecze
dc.subjectrobotizationeng
dc.subjectrobotseng
dc.subjectmanipulatorseng
dc.subjectMAG weldingeng
dc.subjectrobotic weldingeng
dc.subjecttypes of weldseng
dc.subjectvisual testeng
dc.subjectcapillary testeng
dc.subjectmacrographyeng
dc.subjectweld hardness testeng
dc.subjectweld qualificationeng
dc.subjectrobotic workplaceeng
dc.subjecteconomic evaluation of investmenteng
dc.titleAnalýza robotizace výroby svařovaných konstrukcí metodou MAGcze
dc.titleAnalysis of robotization of production of welded structures by MAG welding methodeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKovanda Karel
theses.degree.disciplineBez specializacecze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýrobní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record