Show simple item record

Influence of surface pretreatment for powder coating technologiesdc.contributor.advisorKuchař Jiří
dc.contributor.authorFilip Tláskal
dc.date.accessioned2022-09-01T22:53:26Z
dc.date.available2022-09-01T22:53:26Z
dc.date.issued2022-09-01
dc.identifierKOS-1197740007005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103822
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlivem předúpravy povrchu pro technologie práškových povlaků. V teoretické části této práce je rozebrána problematika koroze a protikorozní ochrany. Práce se zabývá možnými předúpravami povrchu, nanášení a vytvrzení práškových povlaků a dále výrobou a recyklací práškových plastů. V experimentální části jsou popsány technologické postupy výroby práškových povlaků s třemi různými předúpravami a jejich zkoušení na mechanické a protikorozní vlastnosti. Tyto tři předúpravy jsou nanopasivace na bázi zirkonu, železité fosfátování a tryskání.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the influence of surface pretreatment for powder coating technologies. In the theoretical part of this thesis, the analysis of corrosion and ani-corrosion protection is discussed. The work deals with possible pretreatments of the surface, application and curing of powder coatings, as well as the production and recycling of powder plastics. The experimental part describes the technological processes for production of powder coatings with three different pretreatments and their testing for mechanical and anti-corrosion properties. The three pretreatments are zirkonium-based nanopasivation, iron phosphating and blasting.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpředúprava povrchucze
dc.subjectvliv předúpravycze
dc.subjectpráškové lakovánícze
dc.subjectnanášení práškových plastůcze
dc.subjectsurface pretreatmenteng
dc.subjectinfluence of pretreatmenteng
dc.subjectpowder coatingeng
dc.subjectapplication of powder plasticseng
dc.titleVliv předúpravy povrchu pro technologie nanášení práškových povlakůcze
dc.titleInfluence of surface pretreatment for powder coating technologieseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHylák Kamil
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record