Show simple item record

Corrosion resistance tests of anodized surfaces used in mechanical engineeringdc.contributor.advisorKuchař Jiří
dc.contributor.authorAlex Vitha
dc.date.accessioned2022-09-01T22:53:23Z
dc.date.available2022-09-01T22:53:23Z
dc.date.issued2022-09-01
dc.identifierKOS-1197739736505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103819
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá anodickou oxidací a korozní odolností eloxovaných povrchů. Teoretická část práce se zaměřuje na samotný proces vytvoření vrstvy, na její vlastnosti, druhy anodické oxidace, předúpravy povrchu, eloxovatelné materiály, vady a následné zkoušky a měření vedoucí k jejich odhalení, korozi a možnosti ochrany před jejím vznikem. V experimentální části je navrženo pracoviště anodické oxidace, je provedeno měření drsnosti povrchu před i po anodické oxidaci a měření tloušťky vrstvy. Dále jsou testovány mechanické a korozní vlastnosti vzorků. Zkouška přilnavosti byla provedena odtrhovou zkouškou a korozní zkouška proběhla v solné komoře, neutrální solné mlze.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with anodic oxidation and corrosion resistance of anodized surfaces. The theoretical part of the work focuses on the process of creating the layer itself, on its properties, types of anodic oxidation, pretreatment of the surface, anodizable materials, defects and subsequent tests and measurements leading to their detection, corrosion and the possibility of protection against its occurrence. In the experimental part, an anodic oxidation workplace is designed, surface roughness is measured before and after anodic oxidation and layer thickness is measured. Furthermore, the mechanical and corrosion properties of the samples are tested. The adhesion test was performed by a tear test and the corrosion test was performed in a salt chamber, neutral salt mist.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecteloxovánícze
dc.subjectanodická oxidacecze
dc.subjecthliníkcze
dc.subjectkorozecze
dc.subjecteloxeng
dc.subjectanodizingeng
dc.subjectaluminiumeng
dc.subjectcorrosioneng
dc.titleZkoušky korozní odolnosti eloxovaných povrchů využívaných ve strojírenstvícze
dc.titleCorrosion resistance tests of anodized surfaces used in mechanical engineeringeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKreibich Viktor
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record