Show simple item record

Analysis of the marketing mix of a selected companydc.contributor.advisorSkokanová Dagmar
dc.contributor.authorVlastimil Horák
dc.date.accessioned2022-09-01T13:51:28Z
dc.date.available2022-09-01T13:51:28Z
dc.date.issued2022-08-31
dc.identifierKOS-1243747419605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103760
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je analýza marketingového mixu společnosti Prusa Research a.s. Práce není omezena pouze na jednu složku marketingového mixu, ale soustředí se na všechny jeho nástroje. Teoretická část představuje marketing, marketingový mix a SWOT analýzu. Dále je popsána metodologie práce. Praktická část analyzuje jednotlivé nástroje marketingového mixu společnosti Prusa Research a.s., na jejímž základě jsou formulovány návrhy a doporučení pro danou společnost.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to analyse the marketing mix of Prusa Research a.s. The thesis is not limited to only one component of the marketing mix, but focuses on all its tools. The theoretical part introduces marketing, marketing mix and SWOT analysis. Furthermore, the methodology of the thesis is described. The practical part analyses the individual tools of the marketing mix of Prusa Research a.s., on the basis of which suggestions and recommen-dations for the company are formulated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingcze
dc.subjectMarketingový mixcze
dc.subjectProduktcze
dc.subjectCenacze
dc.subjectDistribucecze
dc.subjectMarketingová komunikacecze
dc.subjectZákazníkcze
dc.subjectMarketingeng
dc.subjectMarketing Mixeng
dc.subjectProducteng
dc.subjectPriceeng
dc.subjectPlaceeng
dc.subjectPromotioneng
dc.subjectCommunication mixeng
dc.subjectCustomereng
dc.titleAnalýza marketingového mixu vybrané společnosticze
dc.titleAnalysis of the marketing mix of a selected companyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJílková Petra
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record