Show simple item record

The Future of Fixed and Mobile Internet Connection and Its Influence on the Development of Networksdc.contributor.advisorHrad Jaromír
dc.contributor.authorZifan Han
dc.date.accessioned2022-08-31T22:53:36Z
dc.date.available2022-08-31T22:53:36Z
dc.date.issued2022-08-31
dc.identifierKOS-1089129993805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103738
dc.description.abstractTato práce nastiňuje dosavadní vývoj mobilních a pevných sítí a analyzuje jejich současný stav s ohledem na potřeby moderní společnosti a rostoucí význam komunikačních prostředků. Zabývá se architekturou 4G sítí, reflektuje problémy, kterým čelí tradiční pevné sítě, a zdůrazňuje nezbytnost i výhody budoucího vývoje směrem k 5G mobilním sítím a F5G pevným sítím nové generace na bázi optických vláken. Reflektovány jsou zde také potřeby dané rozvojem internetu věcí, konkrétně VHCN a stabilní vysokorychlostní mobilní sítě. Dále tato práce vysvětluje aktuální nedostatky síťové infrastruktury v Evropě s cílem lépe porozumět budoucímu vývoji mobilních a pevných sítí a navrhnout vhodná řešení na základě současné situace i očekávaných trendů. Zde se otevírá cesta ke skutečným změnám a rozvoji lidských životů.cze
dc.description.abstractWith respect to the development of modern society and the increasing importance of communication means, this thesis analyzes the status of mobile and fixed network connections and outlines their development in the past. It looks at the current architecture of 4G networks and the problems faced by traditional fixed networks, proposing the necessity and advantages of the future development towards 5G mobile networks and next-generation fiber-based F5G fixed networks. The need for future IoT for VHCN and high-speed stable mobile networks is also discussed. In addition, this thesis reflects the current network infrastructure deficiencies in Europe in order to better understand the future development of mobile and fixed networks and propose possible solutions based on the current situation and future trends. This shall be the way to real changes and development in human lives.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpevná síťcze
dc.subjectmobilní síťcze
dc.subject5Gcze
dc.subjectVHCNcze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectFixed networkeng
dc.subjectMobile networkeng
dc.subject5Geng
dc.subjectVHCNeng
dc.subjectIoTeng
dc.titleBudoucnost fixního a mobilního internetového připojení a jeho vliv na rozvoj sítícze
dc.titleThe Future of Fixed and Mobile Internet Connection and Its Influence on the Development of Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBešťák Robert
theses.degree.grantorkatedra telekomunikační technikycze
theses.degree.programmeElectrical Engineering and Computer Sciencecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record