Show simple item record

Optimization of laser welding of stainless steelsdc.contributor.advisorKolařík Ladislav
dc.contributor.authorMartin Farkaš
dc.date.accessioned2022-08-31T22:52:57Z
dc.date.available2022-08-31T22:52:57Z
dc.date.issued2022-08-31
dc.identifierKOS-1084808157705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103703
dc.description.abstractPráce je rozdělena na dva nosné pilíře, první částí je teoretické představení problematiky laserové svařovací technologie, zabývající se detailním popisem jednotlivých částí laserů a jeho možných technických modifikací se zaměřením na aplikační využití při svařování. Druhá část se zabývá konkrétní aplikací vybrané svařovací technologie a možností její optimalizace pro vysokorychlostní svařování. Cílem výzkumné činnosti je dosažení požadované kvality povrchu a kvality svarových spojů (především s ohledem na provaření) při minimálním možném svařovacím výkonu. Obě dvě části spolu přímo souvisejí, část druhá se odkazuje na již sdělené informace a poznatky, které jsou využívány pro volbu konkrétní technologie diskového svařovacího laseru i samotné použití ARM svařovacího módu. Závěr práce je věnován vzájemnému porovnání výsledků metalografických zkoušek, vizuálního hodnocení a provozních parametrů. Jak na základě získaných dat vyplývá, je pro zajištění kvalitního výsledku svařování nutná vhodná kombinace parametrů, kterými jsou zejména: svařovací výkon, svařovací ohnisko, distribuce intenzity laserového záření uvnitř laserového paprsku včetně dostatečného průtoku ochranné atmosféry.cze
dc.description.abstractThe work is divided into two main pillars, the first part is a theoretical presentation of laser welding technology, dealing with a detailed description of individual parts of lasers and its possible technical modifications with a focus on application in welding. The second part deals with the specific application of selected welding technology and the possibility of its optimization for high-speed welding. The aim of the research activity is to achieve the required surface quality and the quality of welded joints (especially with regard to penetration) with the minimum possible welding power. The two parts are directly related, the second part refers to the information and knowledge already communicated, which are used to select a specific technology of disk welding laser and the use of ARM welding mode. The conclusion of the work is devoted to the mutual comparison of the results of metallographic cuts, visual inspections and operating parameters. According to the obtained data, a suitable combination of parameters is necessary to ensure a quality welding result, which are in particular welding power, welding focus, distribution of laser radiation intensity inside the laser beam, including a sufficient flow of protective atmosphere.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLaserové svařovánícze
dc.subjectkorozivzdorné ocelicze
dc.subjectvady svarůcze
dc.subjectoptimalizace svařovánícze
dc.subjectLaser weldingeng
dc.subjectstainless steeleng
dc.subjectweld defectseng
dc.subjectwelding optimalizationeng
dc.titleOptimalizace laserového svařování korozivzdorných ocelícze
dc.titleOptimization of laser welding of stainless steelseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSahul Miroslav
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav strojírenské technologiecze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record