Show simple item record

Implementation of an assistance system for reversing with a trailer in an experimental model of a small electric cardc.contributor.advisorBeneš Petr
dc.contributor.authorLukáš Vítek
dc.date.accessioned2022-08-31T22:52:29Z
dc.date.available2022-08-31T22:52:29Z
dc.date.issued2022-08-31
dc.identifierKOS-1065773645805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103692
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá provedením rešerše na téma asistenční systémy couvání s přívěsem, návrhem tohoto systému a jeho implementací do modelu malého elektrického auta. V úvodu práce jsou popsány komerční řešení dané problematiky, je prozkoumána teoretická část asistenta a popsány pohybové rovnice vozidla s přívěsem. Dále je vybrána elektronika potřebná pro řízení modelu vozidla a její zapojení. Na závěr jsou vybrané pohybové rovnice asistenta implementovány do elektroniky a funkčnost asistenta experimentálně ověřena.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with research on the topic of assistance systems for reversing with a trailer, the design of this system and its implementation in a model of a small electric car. In the beginning of the thesis, commercial solutions to the given problem are described, the theoretical part of the assistant is examined and the equations of motion of the vehicle with a trailer are described. Furthermore, the electronics required for controlling the vehicle model and its connection are selected. Finally, selected equations of motions of the assistant are implemented in electronics and the functionality of the assistant is verified experimentally.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectasistent řízenícze
dc.subjectcouvánícze
dc.subjectpřívěscze
dc.subjectmodel automobilucze
dc.subjectArduinocze
dc.subjectDriver Assistance Systemeng
dc.subjectreversingeng
dc.subjectcar trailereng
dc.subjectcar modeleng
dc.subjectArduinoeng
dc.titleImplementace asistenčního systému pro couvání s přívěsem do experimentálního modelu malého elektrického autacze
dc.titleImplementation of an assistance system for reversing with a trailer in an experimental model of a small electric careng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNeusser Zdeněk
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record