Show simple item record

Application for support of a final thesis evaluationdc.contributor.advisorNáplava Pavel
dc.contributor.authorViktoriia Havrylenko
dc.date.accessioned2022-08-31T12:51:21Z
dc.date.available2022-08-31T12:51:21Z
dc.date.issued2022-08-30
dc.identifierKOS-1062775443405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103679
dc.description.abstractTato práce se zabývá analýzou způsobů a přístupů k provedení hodnocení závěrečných prací studentů bakalářského a magisterského studia různých univerzit. Na vytvořené analýze je postaven návrh a implementace první verze aplikace pro pomoc s provedením hodnocení závěrečných prací bakalářského studia ČVUT FEL SIT. První část práce je zaměřena na výběr metod pro řešení dané problematiky. Další části jsou rozděleny do fází na základě odvedené práce. Tyto fáze zahrnují rešerši existujících metrik a způsobů hodnocení prací v rámci ČVUT i jiných univerzit; provedení pohovorů se studenty, vedoucími, oponenty a externisty pro zjištění problémů a návrhů na zlepšení existujícího přístupu k provedení a hodnocení závěrečných projektů. Na základě toho byl vytvořen první návrh dvou prototypů modelu hodnocení, které se následně upřesnily po provedení druhého kola pohovorů s respondenty. Navržené přístupy k hodnocení a odvedená analytická práce byly dále použity jako základ pro navazující aplikační část, kde byl vytvořen a implementován návrh jednoduché aplikace. Výsledky byly podrobeny uživatelskému testování a interpretovány v závěru.cze
dc.description.abstractThis thesis deal with the analysis of the methods and approaches to the evaluation of final theses of Bachelor and Master studies of different universities. The design and implementation of the first version of an application to assist in the evaluation process of the final theses of the bachelor students of CTU FEL SIT is based on this analysis. The first part of the thesis is focused on the selection of the methods for solving the given problem. The next parts are divided into relevant phases based on the work done. These phases include a search of existing metrics and ways of evaluating theses both within CTU and other universities; conducting interviews with students, supervisors, opponents and external experts to identify problems and suggestions for improving the existing approach to conducting and evaluating final projects. Based on this, a first version of two prototypes of the evaluation model was developed, which were subsequently refined after a second round of interviews with respondents. The proposed approaches to assessment and the analytical work done were further used as a basis for the application part, where a simple application design was created and implemented. The results were subjected to user testing and interpreted in the final section.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmodel hodnocenícze
dc.subjectmetriky hodnocenícze
dc.subjectzávěrečná prácecze
dc.subjectkvalitativní výzkumcze
dc.subjectaplikovaný výzkumcze
dc.subjectwebová aplikacecze
dc.subjectevaluation modeleng
dc.subjectevaluation metricseng
dc.subjectfinal thesiseng
dc.subjectqualitative researcheng
dc.subjectapplied researcheng
dc.subjectweb applicationeng
dc.titleAplikace pro podporu hodnocení závěrečných pracícze
dc.titleApplication for support of a final thesis evaluationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePešek David
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeSoftwarové inženýrství a technologiecze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record