Show simple item record

Evaluation of microstructure of 3D printed TiNbTaSn alloy after heat treatmentdc.contributor.advisorCvrček Ladislav
dc.contributor.authorPetr Beran
dc.date.accessioned2022-08-28T22:51:51Z
dc.date.available2022-08-28T22:51:51Z
dc.date.issued2022-08-28
dc.identifierKOS-1089441049305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103620
dc.description.abstractPráce se zabývá vyhodnocením mikrostruktury 3D tištěné slitiny Ti24Nb4Ta8Sn před a po tepelném zpracování. Důvodem je snaha o nahrazení Ti6Al4V. Teoretická část je věnována titanu, titanovým slitinám, 3D tisku a tepelnému zpracování. V experimentální části jsou popsány zkoušky tvrdosti a nanoindentace, ze které byl určen redukovaný modul pružnosti. Dále je zde popsána analýza chemického složení zaměřeného na lokalizaci cínu ve slitině, protože se jedná o potenciální materiál pro lékařské implantáty. V závěru je posouzena vhodnost slitiny pro výrobu kostních implantátů. Po provedení tepelného zpracování bylo docíleno homogenní struktury, tvrdost klesla o zhruba 100 HV. Nebylo docíleno očekávaného poklesu modulu pružnosti v porovnání s Ti6Al4V.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the evaluation of the microstructure of the 3D printed alloy Ti24Nb4Ta8Sn before and after heat treatment. The reason is the effort to replace Ti6Al4V. The theoretical part is dedicated to titanium, titanium alloys, 3D printing and heat treatment. The experimental part describes the hardness and nanoindentation tests, from which the reduced modulus of elasticity was determined. Furthermore, an analysis of the chemical composition focused on the localization of tin in the alloy is described here, as it is a potential material for medical implants. In the end, the suitability of the alloy for the production of bone implants is assessed. After the heat treatment, a homogeneous structure was achieved, the hardness decreased by approximately 100 HV. The expected decrease of modulus of elasticity compared to Ti6Al4V was not achieved.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTitancze
dc.subjectβ titanová slitinacze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectprášekcze
dc.subjectimplantátycze
dc.subjecttepelné zpracovánícze
dc.subjectporézní strukturycze
dc.subjectTitaniumeng
dc.subjectβ titanium alloyeng
dc.subject3D printingeng
dc.subjectpowdereng
dc.subjectimplantseng
dc.subjectheat treatmenteng
dc.subjectporous structureseng
dc.titleHodnocení mikrostruktury 3D tištěné slitiny TiNbTaSn po tepelném zpracovánícze
dc.titleEvaluation of microstructure of 3D printed TiNbTaSn alloy after heat treatmenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeDenk František
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record