Show simple item record

Influence of tempering on 3D printed samples from polymer materialdc.contributor.advisorJeníková Zdeňka
dc.contributor.authorTomáš Krupka
dc.date.accessioned2022-08-28T22:51:50Z
dc.date.available2022-08-28T22:51:50Z
dc.date.issued2022-08-28
dc.identifierKOS-1201007162505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103617
dc.description.abstractDiplomová práce na téma vliv temperace na 3D tištěné vzorky z polymerního materiálu představuje informace o aditivních technologiích používaných pro 3D tisk polymerních materiálů. Zvláště pak technologií fused deposition modeling (FDM) a materiálu glykolem modyfikovaný poethylentereftalát (PETG) a kompozitem PETG s uhlíkovým vláknem a možností tepelného zpracování výtisku z nich vyrobených. Dále se práce zabývá výrobou zkušebních tělísek z PETG a PETG s uhlíkovým vláknem a jejich žíháním při různých teplotách. Následně jsou provedeny zkoušky mechanických vlastností. Závěr práce tvoří porovnání mechanických vlastností obou materiálů a dosažených změn po žíhání.cze
dc.description.abstractThe thesis on the effect of tempering on 3D printed polymer material samples presents information on additive technologies used for 3D printing of polymer materials. In particular, fused deposition modelling (FDM) technology and the material glycol modified polyethylene terephthalate (PETG) and PETG-carbon fibre composite and the possibility of heat treating prints made from them. Furthermore, the work deals with the fabrication of PETG and PETG with carbon fibre test bodies and their annealing at different temperatures. Subsequently, mechanical properties tests are performed. The thesis concludes with a comparison of the mechanical properties of the two materials and the changes obtained after annealing.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectaditivní technologiecze
dc.subjectFused deposition modelingcze
dc.subjectFDMcze
dc.subjectpolymerní materiálycze
dc.subjectfilamentcze
dc.subjectglykolem modyfikovaný polyethylentereftalátcze
dc.subjectPETGcze
dc.subjectPET-Gcze
dc.subjectkompozitní materiály s polymerní matricícze
dc.subjectvláknová výztužcze
dc.subjectuhlíkové vláknocze
dc.subjectžíhánícze
dc.subject3D printeng
dc.subjectadditive technologyeng
dc.subjectFused deposition modelingeng
dc.subjectFDMeng
dc.subjectpolymer materialseng
dc.subjectfilamenteng
dc.subjectpolyethylene terephthalate glycoleng
dc.subjectPETGeng
dc.subjectPET-Geng
dc.subjectcomposite materials with polymers matrixeng
dc.subjectfiber reinforcementeng
dc.subjectcarbon fibereng
dc.subjectannealingeng
dc.titleVliv temperace na 3D tištěné vzorky z polymerního materiálucze
dc.titleInfluence of tempering on 3D printed samples from polymer materialeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMelichar Jakub
theses.degree.disciplineBez specializacecze
theses.degree.grantorústav materiálového inženýrstvícze
theses.degree.programmeVýrobní inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record