Show simple item record

Topological optimization of a single-axle tram bogiedc.contributor.advisorNovotný Ctirad
dc.contributor.authorPatrik Kebort
dc.date.accessioned2022-08-26T22:53:23Z
dc.date.available2022-08-26T22:53:23Z
dc.date.issued2022-08-26
dc.identifierKOS-1201007137705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103470
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřená na topologickou optimalizaci jednonápravového podvozku konceptu autonomní tramvaje SATram. V práci jsou provedeny nutné pevnostní výpočty pro topologickou optimalizaci. Dále je proveden návrh optimální topologie s ohledem na všechny uvažované zátěžné stavy. Následně jsou provedeny kontrolní výpočty nové topologie.cze
dc.description.abstractThe thesis is focused on the topological optimatization of the single-axle bogie of the SATram autonomous tram concetp. In the thesis the necessary strength calculations for the topological optimatization are performed. Futher more the design of the optimal topology with respect to all considered load cases is made. Then the control calculations of the new topology are performed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttopologická optimalizacecze
dc.subjectAnsyscze
dc.subjectSATramcze
dc.subjectpodvozekcze
dc.subjecttopology optimizationeng
dc.subjectAnsyseng
dc.subjectSATrameng
dc.subjectbogieeng
dc.titleTopologická optimalizace jednonápravového podvozku tramvajecze
dc.titleTopological optimization of a single-axle tram bogieeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNesládek Martin
theses.degree.disciplineAplikovaná mechanikacze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeAplikované vědy ve strojním inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record