Show simple item record

Metrical documentation of the truss by 3D scanning - specifics of data collection and processingdc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorJiří Mrkvička
dc.date.accessioned2022-06-22T22:56:13Z
dc.date.available2022-06-22T22:56:13Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1198095051705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102834
dc.description.abstractTato práce pojednává o vyhodnocení a úpravě bodového mračna historického krovu v Chebu pořízeného jednoduchým laserovým skenerem. Práce má sloužit jako návod pro zpracování mračna za účelem získání vhodných výsledků vyžadovaných zadavatelem. Součástí textu je popis místa, ve které bylo měření dat provedeno, popis práce s použitými softwary a výsledné porovnání jednotlivých kroků pro získání co nejlepších výsledků. Měření v lokalitě proběhlo dvakrát, a to v prosinci 2021 a v dubnu 2022. Druhé měření sloužilo jako doměření případných nedostatků zjištěných postprocessingem.cze
dc.description.abstractThis work deals with evaluation of point cloud of a historical roof frame taken by a simple scanner in Cheb. This work acts as a manual for personal cloud adjustment to acquire suitable results requested by the contracting authority. The work contains the description of the area, in which the data measurement was made, description of work made with used software and final comparison of individual steps to achieve the best result. The measurement took place twice in December 2021 and in April 2022. The second measurement was used as measurement of certain deficiencies discovered by postprocessing.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLaserové skenovánícze
dc.subjectbodové mračnocze
dc.subjectměřická dokumentacecze
dc.subjectdeformacecze
dc.subject3D datacze
dc.subjectodchylkacze
dc.subjectCycloncze
dc.subjectCloudComparecze
dc.subjectLaser scanningeng
dc.subjectpoint cloudeng
dc.subjectmeasurement documentationeng
dc.subjectdeformationeng
dc.subject3D dataeng
dc.subjectdeviationeng
dc.subjectCycloneng
dc.subjectCloudCompareeng
dc.titleMěřická dokumentace krovu metodou 3D skenování - specifika sběru a zpracování datcze
dc.titleMetrical documentation of the truss by 3D scanning - specifics of data collection and processingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeZíma Michal
theses.degree.disciplineInženýrská geodéziecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record