Show simple item record

Modules for virtual laboratory in JavaScriptdc.contributor.advisorVrána Stanislav
dc.contributor.authorMartin Hubáček
dc.date.accessioned2022-06-22T22:56:39Z
dc.date.available2022-06-22T22:56:39Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1201007119405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102831
dc.description.abstractV diplomové práci je popsán postup přetvoření a aktualizace virtuálních úloh z fakultního webu http://vlab.fs.cvut.cz/. Původní úlohy jsou psané v jazyce Java a spouštěny v samostatných appletech, které již nemají podporu v moderních internetových prohlížečích. Z důvodu modernizace a uživatelské dostupnosti se tyto úlohy transformovaly pomocí jazyka JavaScript. Nová podoba je kompatibilní se současnými prohlížeči a nevyžaduje žádné další uživatelské zásahy, jako nastavování firewallů apod. Důraz byl kladen zejména na zachování všech funkcí původních úloh a jejich vzhledu. I přes tuto snahu se nová virtuální laboratoř v mnoha ohledech od původní odlišuje.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis describes the process of transforming and updating virtual tasks from the faculty website http://vlab.fs.cvut.cz/. The original tasks are written in Java and run in separate applets that are no longer supported in modern internet browsers. Due to modernization and user availability, these tasks have been transformed using JavaScript. The new look is compatible with current browsers and does not require any additional user intervention, such as setting up firewalls, etc. The emphasis was mainly on maintaining all the functions of the original tasks and their appearance. Despite this effort, the new version differs from the original in many respects.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectJavaScriptcze
dc.subjectvirtuální úlohycze
dc.subjectřízenícze
dc.subjectregulacecze
dc.subjectJavaScripteng
dc.subjectvirtual modelseng
dc.subjectcontroleng
dc.subjectregulationeng
dc.titleÚlohy pro virtuální laboratoř v JavaScriptucze
dc.titleModules for virtual laboratory in JavaScripteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTrnka Pavel
theses.degree.disciplineAutomatizace a průmyslová informatikacze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeAutomatizační a přístrojová technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record