Show simple item record

Corrosion of basalt fibers in simulated environmentdc.contributor.advisorVejmelková Eva
dc.contributor.authorOskar Soukup
dc.date.accessioned2022-06-22T22:56:37Z
dc.date.available2022-06-22T22:56:37Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1200023110905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102830
dc.description.abstractPráce se zabývá studiem v oblasti čedičových vláken a kompozitů z nich vyrobených, které mohou být využity ve stavebním průmyslu jako ekologičtější alternativa k dosud používaným ocelovým tyčím nebo rozptýlené výztuži. V rámci experimentálního programu byl prováděn výzkum na krátkých čedičových vláknech, BFRP (polymery vyztuženy čedičovými vlákny) tyčích a cementových pastách s rozptýlenou čedičovou výztuží s různým obsahem mikrosiliky. Testované materiály byly vystaveny několika typům simulovaných korozních prostředí a byl testován vliv na jejich fyzikální a chemické vlastnosti. Konkrétně byl studován vliv prostředí a pH na chemické složení studovaných materiálů, mikrostrukturu, na základní a mechanické vlastnosti.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with research of basalt fibres and composites made of them. They might be used in civil engineering as ecological alternative for traditional steel rebars and dispersed wire reinforcement which are used today. In the experimental part of the thesis the research on of short basalt fibers, BFRP (basalt fiber reinforcement polymer) rebars and cement pastes with dispersed basalt fibers and variable volume of silica fume. Tested materials were exposed to several types of simulated corrosion environments and there were tested effects on their physical characteristics and chemical properties. Specifically, the influence of the environment and pH on the chemical composition of the studied materials, microstructure, basic and mechanical properties were studied.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectčedičová vláknacze
dc.subjectpolymery vyztuženy čedičovými vláknycze
dc.subjectvýztužcze
dc.subjectkorozecze
dc.subjectsimulovaná prostředícze
dc.subjectanalýzacze
dc.subjectmechanické zkouškycze
dc.subjectbasalt fibreeng
dc.subjectbasalt fibre reinforcement polymereng
dc.subjectreinforcementeng
dc.subjectcorrosioneng
dc.subjectsimulated solutionseng
dc.subjectmechanical testseng
dc.titleKoroze čedičových vláken v simulovaných prostředíchcze
dc.titleCorrosion of basalt fibers in simulated environmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKonvalinka Petr
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record