Show simple item record

Processing and Analysis of Data from Absolute Gravimeters in Python Applicationdc.contributor.advisorKostelecký Jakub
dc.contributor.authorJakub Šimek
dc.date.accessioned2022-06-22T22:56:30Z
dc.date.available2022-06-22T22:56:30Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1198095067805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102827
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vytvářením aplikace pro zpracování dat z absolutních gravimetrů FG5 a FG5X od firmy Micro-g LaCoste. V úvodu je shrnuto, co je gravimetrie a k čemu slouží. Poté je popsán absolutní gravimetr a jakým způsobem se určuje tíhové zrychlení. V poslední části je popsána aplikace – jaké byly použity algoritmy, jak funguje, jaké jsou její vstupy a jaké jsou její výstupy.cze
dc.description.abstractThis diploma's thesis deals with the development of the application for processing data from FG5 and FG5X gravimeters by Micro-g LaCoste company. First part contains what gravimetry is and what is it for. In the next part is the description of the absolute gravimeter and determination of gravity acceleration. Last part contains description of application, which technologies was used, how application works, input data and which outputs application generates.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectabsolutní gravimetrcze
dc.subjectvolný pádcze
dc.subjecttíhové zrychlenícze
dc.subjectmetodacze
dc.subjectaplikacecze
dc.subjectAbsolute gravimetereng
dc.subjectfree falleng
dc.subjectgravity accelerationeng
dc.subjectmethodeng
dc.subjectapplicationeng
dc.titleZpracování a analýza dat z absolutních gravimetrů pomocí aplikace v Pythoncze
dc.titleProcessing and Analysis of Data from Absolute Gravimeters in Python Applicationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLederer Martin
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record