Show simple item record

Web GIS of natural disastersdc.contributor.advisorCajthaml Jiří
dc.contributor.authorMarek Hoffmann
dc.date.accessioned2022-06-22T22:56:26Z
dc.date.available2022-06-22T22:56:26Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1198095062605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102821
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou webové kartografie a GIS s aplikací na výskyt a důsledky přírodních katastrof ve světě. Teoretická část je věnována přehledu informací o existujících pramenech literatury a již zřízených databázích přírodních katastrof na internetu. Větší prostor je poskytnut databázi EM-DAT, která tvoří primární zdroj dat této práce. Důraz je taktéž kladen na princip geokódování, na němž stojí celý postup zpracování dat. Praktická část se zabývá dílčími částmi pracovního postupu od výčtu zdrojů dat, jejich struktury a zpracování přes proces vyhledávání adres či práce v ArcGIS Pro až po sdílení dat na ArcGIS Online a následnou tvorbu webové stránky přírodních katastrof.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of applying web cartography and GIS to display the occurrence and impacts of natural disasters in the world. The theoretical part presents an overview of existing literature on the topic and a description of several established databases of natural disasters on the Internet. A special focus is put on the EM-DAT database, which is the primary data source for this work, and the geocoding process, the essential part of data processing. The practical part then describes the partial tasks of the entire workflow. First, the data sources are listed together with an overview of a data structure and necessary steps taken before data processing. Then the geocoding process of searching for addresses is put into practice and finally, the ArcGIS Pro workflow, data publishing to ArcGIS Online, and making of the final product are described at the end of this thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectwebový GIScze
dc.subjectwebová kartografiecze
dc.subjectEM-DATcze
dc.subjectpřírodní katastrofycze
dc.subjecttématická mapacze
dc.subjecthexagonycze
dc.subjectgeokódovánícze
dc.subjectWeb GISeng
dc.subjectWeb Cartographyeng
dc.subjectEM-DATeng
dc.subjectNatural Disasterseng
dc.subjectThematic Mapeng
dc.subjectHexagonseng
dc.subjectGeocodingeng
dc.titleWebový GIS přírodních katastrofcze
dc.titleWeb GIS of natural disasterseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJankovský Zdeněk
theses.degree.disciplineGeomatikacze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record