Show simple item record

Valeč Castle (Karlovy Vary) - metrical documentation of glasshousedc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorSabina Belecká
dc.date.accessioned2022-06-22T22:55:57Z
dc.date.available2022-06-22T22:55:57Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1198095045105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102817
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá měřickou dokumentací skleníku v areálu Státního zámku Valeč. Toto téma vzniklo ve spolupráci se správou zámku a pracovníkem Národního památkového ústavu. Na začátku práce je popsána lokalita a zaměřovaný objekt. Následuje objasnění používaných měřických metod a způsob sběru dat v terénu. Největší část je pak věnována postupu zpracování dat a tvorbě výstupů. Na závěr jsou shrnuty dosažené výsledky, okomentována je také přesnost měření.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the metrical documentation of the glasshouse in the Valeč Castle area. This subject was created in cooperation with the castle administration and an employee of the National Heritage Institue. Thesis begins with a description of the glasshouse and it’s location followed by the explanation of the used metrical methods and the ways of data collection in the field. The largest part is dedicated to the methods of data processing and outputs creation. Final section summarizes the achieved results and also comments on the measurements accuracy.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectzámek Valečcze
dc.subjectskleníkcze
dc.subjectlaserové skenovánícze
dc.subjectmračno bodůcze
dc.subjectměřická dokumentacecze
dc.subjectCloudComparecze
dc.subjectLeica BLK360cze
dc.subjectMicrostationcze
dc.subjectAgisoft Metashapecze
dc.subjectGromacze
dc.subjectfotogrammetriecze
dc.subjectsíťový modelcze
dc.subjectValeč Castleeng
dc.subjectglasshouseeng
dc.subjectlaser scanningeng
dc.subjectpoint cloudeng
dc.subjectmetrical documentationeng
dc.subjectCloudCompareeng
dc.subjectLeica BLK360eng
dc.subjectMicrostationeng
dc.subjectAgisoft Metashapeeng
dc.subjectGromaeng
dc.subjectphotogrammetryeng
dc.subjectmesheng
dc.titleStátní zámek Valeč (Karlovy Vary) - měřická dokumentace skleníkucze
dc.titleValeč Castle (Karlovy Vary) - metrical documentation of glasshouseeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChmelíř Jiří
theses.degree.disciplineInženýrská geodéziecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record