Show simple item record

Board material manipulator for automatic storage systemdc.contributor.advisorPelikán Jan
dc.contributor.authorJakub Švadlena
dc.date.accessioned2022-06-22T22:55:35Z
dc.date.available2022-06-22T22:55:35Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1084808397905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102812
dc.description.abstractPráce řeší simulační model kartézského manipulátoru pro automatický skladový systém deskového materiálu v nábytkářské výrobě. Jádro simulačního modelu je zpracováno pomocí Simscape Multibody a pohyb manipulátoru je určen programem pro plánování trajektorie. Vyvinutý trajektorový plánovač řeší bezkolizní manipulaci materiálu ve skladovém prostoru a vlastní trajektorie pohybu je vygenerována v souladu S-křivkou rychlostního profilu. Výsledný pohyb směřuje k časově optimálnímu řešení, které po vhodném naladění může eliminovat nežádoucí dynamické chování reálné mechanické struktury manipulátoru. Simulační model a trajektorový plánovač jsou parametrické.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the simulation model of the cartesian manipulator in an automatic storage system for board material. The core of the simulation model is made by Simscape Multibody software and the movement of the manipulator is determined by the program for path planning. Designed path planner deals with non-collision manipulation of material in the storage system workspace and the trajectory is generated under conditions of S-curve shaped velocity profile. The resulting movement leads to a time-optimal solution that can eliminate unwanted dynamical behavior of the actual mechanical structure of the manipulator after proper tuning. The simulation model and path planner are parametrical.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKartézský manipulátorcze
dc.subjectautomatický skladcze
dc.subjectautomatické plánování trajektoriecze
dc.subjectS-křivka rychlostního profilucze
dc.subjectCartesian manipulatoreng
dc.subjectautomatic storage systemeng
dc.subjectautomatic path planningeng
dc.subjectS-curve shaped velocity profileeng
dc.titleManipulátor pro automatický sklad deskového materiálucze
dc.titleBoard material manipulator for automatic storage systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNečas Martin
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record