Show simple item record

Family Housedc.contributor.advisorLédl Petr
dc.contributor.authorJan Pelikán
dc.date.accessioned2022-06-22T22:54:56Z
dc.date.available2022-06-22T22:54:56Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-987295549805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102798
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh jednogeneračního bydlení v městské části Praha Lochkov. Návrh reaguje na požadavky současného luxusního bydlení a zároveň dává nový nádech stagnujícímu vývoji architektury, ten je inspirován zaměstnáním budoucích majitelů a jejich požadavky. Koncepce podporuje myšlenku žití pospolu, ale zároveň dbá na soukromí a komfort lidí zde bydlících. Na pozemku vzniká moderní objekt složen ze dvou částí, které díky svému prostorovému uspořádání poskytují obyvatelům dostatek soukromých i společných prostorů napojených přímo na exteriér. Celý komplex působí na kolemjdoucího jako moderní a kompaktní objekt, s obytnými místnosti obracenými k zeleni. Hlavním obytným prostorem, pojícím obě části domu, je centrální obytný prostor, do něhož se otevírají všechny hlavní obytné prostory obou objektů. Klíčová slova: rodinný dům, luxus, vítr, vznášení se, výhledcze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is a proposal of one-generation housing in residential area in Prague – Lochkov. This proposal reacts to demands of today´s luxurious housing and at the same time gives new perspective to stagnating architecture, perspective inspired by the work of future owners and theirs demands. The conception supports the idea of co-housing, but simultaneously sees to comfort and privacy of its inhabitants. On the land there is created modern house consisting of two parts, which – thanks to theirs three-dimensional composition – provide inhabitants enough private and shared spaces connected directly to the exterior. The whole complex seems to passers-by as a modern and compact house, which faces green around. The main living space, which connects these two parts of the house, is the central living space, to which all main living spaces of these two houses are opened. The key words: detached house, luxury, wind, hovering, scenery.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrodinný důmcze
dc.subjectluxuscze
dc.subjectvítrcze
dc.subjectvznášení secze
dc.subjectvýhledcze
dc.subjectdetached houseeng
dc.subjectluxuryeng
dc.subjectwindeng
dc.subjecthoveringeng
dc.subjectsceneryeng
dc.titleRodinný důmcze
dc.titleFamily Houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKošatka Bedřich
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record