Show simple item record

Study of drinking water supply in the village Rožmitál na Šumavědc.contributor.advisorHorký Filip
dc.contributor.authorKateřina Márová
dc.date.accessioned2022-06-22T22:54:40Z
dc.date.available2022-06-22T22:54:40Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-981030105205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102789
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá současným stavem zásobování místní části obce Rožmitál na Šumavě a zároveň předkládá možná budoucí řešení zásobování na základě výpočtu současné a výhledové potřeby vody. Teoretická část práce se zaměřuje na literární rešerši z oblasti jednotlivých vodárenských soustav, prvků vodárenského systému, potřeby a ztrát vody. V praktické části je pak uveden výpočet stávající a výhledové potřeby vody s ohledem na ztráty vody v potrubí a nerovnoměrnost odtoku vody z vodojemu. Na základě výsledků vypočtu jsou následně předloženy různé varianty možného řešení budoucího stavu zásobování obce.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis deals with the current state of water supply for the local part of the village Rožmitál na Šumavě as well as possible future water supply solutions based on the calculation of the current and future water demand. The theoretical part of the thesis is focused on the literature search in the field of particular water systems, elements of the water system, water demand and water loss. The calculation of the current and future water demand according to water loss through the pipes and the uneven outflow of water from the water tank is then presented in the practical part of this work. At the end there are various variants of the possible future state of the village's water supply presented based on the calculation results.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpitná vodacze
dc.subjectzásobování pitnou vodoucze
dc.subjectvodní zdrojcze
dc.subjectpodzemní vodacze
dc.subjectpovrchová vodacze
dc.subjectpotřeba vodycze
dc.subjectztráty vodycze
dc.subjectvarianty řešení zásobování pitnou vodoucze
dc.subjectdrinking watereng
dc.subjectdrinking water supplyeng
dc.subjectwater sourceeng
dc.subjectgroundwatereng
dc.subjectsurface watereng
dc.subjectwater demandeng
dc.subjectwater losseng
dc.subjectvariants of drinking water supply solutionseng
dc.titleStudie zásobování pitnou vodou obce Rožmitál na Šumavěcze
dc.titleStudy of drinking water supply in the village Rožmitál na Šumavěeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČiháková Iva
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record