Show simple item record

The effect of surface treatmet on the interfacial strength of concrete layersdc.contributor.advisorNovák Josef
dc.contributor.authorMichaela Jelínková
dc.date.accessioned2022-06-22T22:54:27Z
dc.date.available2022-06-22T22:54:27Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-981030098005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102786
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá technologií 3D tisku betonu a jejím využitím ve stavebnictví. V úvodu shrnuje aktuální poznatky z vědeckých databází k chování a pevnosti rozhraní betonových vrstev při tisku metodou vytlačování betonu. Podrobně se věnuje různým přístupům, jaké lze v současné době aplikovat za účelem zvýšení kvality rozhraní. Součástí práce je laboratorní experiment, který se uskutečnil s cílem ověřit vliv povrchové úpravy na chování rozhraní betonových vrstev zhotovených s určitým časovým odstupem. Získané výsledky sloužily pro porovnání a vyhodnocení vhodných úprav. Zjištěné závěry poukazují na to, že optimální úprava rozhraní spočívá v nátěru materiálem na bázi cementu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the technology of 3D concrete printing and its use in construction. The introduction summarizes current knowledge from scientific databases of the behavior and strength of the interface of concrete layers during printing by extrusion concrete. It discusses in detail the various approaches that can currently be applied to improve the quality of the interface. Part of the work is a laboratory experiment, which was carried out in order to verify the effect of surface treatment on the behavior of the interface of concrete layers made with a certain time interval. The obtained results were used to compare and evaluate suitable adjustments. The findings indicate that the optimal interface modification consists of coating with a cement-based material.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subject3D tisk betonucze
dc.subjecttechnologiecze
dc.subjectbetonové vrstvycze
dc.subjectpevnost rozhranícze
dc.subjectpovrchová úpravacze
dc.subjectspojení vrstevcze
dc.subject3D concrete printingeng
dc.subjecttechnologyeng
dc.subjectconcrete layerseng
dc.subjectinterfacial strengtheng
dc.subjectsurface treatmenteng
dc.subjectinterlayer bondingeng
dc.titleVliv povrchové úpravy na pevnost rozhraní betonových vrstevcze
dc.titleThe effect of surface treatmet on the interfacial strength of concrete layerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHoráková Anna
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record