Show simple item record

Measurement of rail roughness and corrugation in urban rail transportdc.contributor.advisorBret Ondřej
dc.contributor.authorJana Hovorková
dc.date.accessioned2022-06-22T22:54:27Z
dc.date.available2022-06-22T22:54:27Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-981030094305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102785
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou měření vlnkovitosti a drsnosti. Práce se věnuje měření a porovnání stavů kolejnic před a po přebroušení z hlediska vlnkovitosti a drsnosti. V rámci práce je obsaženo také vyhodnocení naměřených dat z měření na traťovém úseku metra na síti Dopravního podniku hl. m. Prahy. S ohledem na vyhodnocení dat je stanoven vliv broušení na stav kolejnic.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on monitoring of rail roughness and corrugation. The thesis examines the process of measuring and comparing of a state before and a state after rail grinding of a rail from the point of view of a rail corrugation and an acoustic roughness. Evaluation of measured data is included. These data were acquired by a diagnostics on a selected underground railway of Dopravní podnik hl. m. Prahy. With regard to data evaluation, the effect of grinding on the condition of the rail is determined.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVlnkovitostcze
dc.subjectdrsnostcze
dc.subjectvada kolejnicecze
dc.subjectdiagnostikacze
dc.subjectkolejnicový páscze
dc.subjectrotační broušení kolejniccze
dc.subjectruční měřící vozíkcze
dc.subjectSalamandercze
dc.subjectRail corrugationeng
dc.subjectacoustic roughnesseng
dc.subjectrail defecteng
dc.subjectdiagnosticseng
dc.subjectraileng
dc.subjectrotary rail grindingeng
dc.subjectsmall measuring trolleyeng
dc.subjectSalamandereng
dc.titleMěření drsnosti a vlnkovitosti u městských kolejových drahcze
dc.titleMeasurement of rail roughness and corrugation in urban rail transporteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKřečková Magdalena
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra železničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record