• Akustická studie okolí rekonstruované tramvajové trati v úseku Vítězné náměstí - Podbaba 

   Autor: Čížková Petra; Vedoucí práce: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Akustická studie v okolí železniční tratě vybraného úseku při změně vstupních parametrů 

   Autor: Indra Matěj; Vedoucí práce: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Akustická studie vybraného úseku tramvajové tratě Braník - Modřany 

   Autor: Mejvald Pavel; Vedoucí práce: Habásková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza druhů hluku z pozemní dopravy 

   Autor: Pilíková Eva; Vedoucí práce: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Experimentální ověření nových zkoušek antivibračních rohoží 

   Autor: Káplová Veronika; Vedoucí práce: Horníček Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Hodnocení granulometrického znečištění kolejového lože ve vztahu k následné recyklaci 

   Autor: Zemanová Tereza; Vedoucí práce: Lidmila Martin; Oponent práce: Bret Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato práce se zabývá charakteristikou kameniva pro kolejové lože, zejména jeho znečištěním a recyklací. Je zde řešeno několik způsobů postupu odběru vzorků a jejich vzájemné porovnání podle výsledků laboratorních měření, ...
  • Kvílivý hluk způsobený kolejovou dopravou 

   Autor: Barcalová Lucie; Vedoucí práce: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Porovnání vybraných vlastností přírodního kameniva a R-materiálu 

   Autor: Vlasák Radek; Vedoucí práce: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Protihluková ochrana podél liniových staveb 

   Autor: Dejdarová Veronika; Vedoucí práce: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Protihluková ochrana v konstrukci koleje 

   Autor: Hochman Tomáš; Vedoucí práce: Štulíková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Protiskluzové úpravy nástupišť technologií gumové stěrky 

   Autor: Beneš Matěj; Vedoucí práce: Bret Ondřej; Oponent práce: Lidmila Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Práce se zabývá experimentální úpravou drážních nástupišť pomocí vrstvy gumové stěrky za účelem zlepšení protiskluzových vlastností - a tím i zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících. V první části jsou popsány možnosti ...
  • Rekonstrukce trati Potštejn - Litice nad Orlicí 

   Autor: Morávek Martin; Vedoucí práce: Fridrich Karel Augustin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce trati Praha Zbraslav - Vrané nad Vltavou 

   Autor: Kořínková Jana; Vedoucí práce: Fridrich Karel Augustin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo) 

   Autor: Opat Tomáš; Vedoucí práce: Horníček Leoš; Oponent práce: Břešťovský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo). Práce obsahuje šest variant návrhu směrového řešení trasy, které zvyšují traťovou ...
  • Rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Vaselí nad Lužnicí - žst. Kardašova Řečice 

   Autor: Vandrovec Radek; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Krejčiříková Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Veselí nad Lužnicí (mimo) - žst. Kardašova Řečice (mimo) s maximální rychlostí 100-120 km/h. Práce obsahuje šest variant řešení směrového ...
  • Rekonstrukce železniční tratě č.506A v úseku žst. Opočno - žst. Nové Město nad Metují 

   Autor: Borovský Martin; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Horníček Leoš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem této bakalářské práce je úprava geometrických parametrů stávající jednokolejné železniční tratě v úseku žst. Opočno - žst. Nové Město na Metují ve třech variantách. Tak abychom dostáhli vyšší bezpečnosti, konfortu ...
  • Rekonstrukce železniční tratě č.532C v úseku žst. Čelákovice (mimo) - žst. Kostelec nad Labem (včetně) 

   Autor: Šuk Jan; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Zvěřina Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 532C v úseku železniční stanice Čelákovice (mimo) - železniční stanice Kostelec nad Labem (včetně) s maximální rychlostí 100 km/h. Práce obsahuje čtyři ...
  • Rekonstrukce žst. Chlumec nad Cidlinou 

   Autor: Vágnerová Jitka; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Petýrek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Chlumec nad Cidlinou s ohledem na očekávané zdvoukolejnění úseku Velký Osek-Hradec Králové. Cílem rekonstrukce je také zvýšení bezpečnosti provozu díky zřízení ...
  • Rekonstrukce žst. Čáslav 

   Autor: Poživil Josef; Vedoucí práce: Fridrich Karel Augustin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Rekonstrukce žst. Hostivice 

   Autor: Pavelková Barbora; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   V této bakalářské práci jsou vypracovány tři varianty návrhu rekonstrukce železniční stanice Hostivice. Navržená nástupiště respektují požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Je navržena ...