Show simple item record

Evaluation of selected parameters in swimming pooldc.contributor.advisorŠťastný Bohumil
dc.contributor.authorMarie Pecharová
dc.date.accessioned2022-06-22T22:54:01Z
dc.date.available2022-06-22T22:54:01Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-981029306905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102778
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením vybraných ukazatelů kvality vody bazénového provozu. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část práce ve svém úvodu zahrnuje stručnou historii lázeňství a následně se věnuje obecnému popisu recirkulačního systému, kvality a zdrojů bazénové vody, ukazatelů kvality vody a jejich monitorování a limitům. Část praktická se zabývá vyhodnocením vybraných ukazatelů na konkrétním bazénovém provozu. V závěru jsou popsány výstupy měření jednotlivých ukazatelů spolu s jejich vyhodnocením.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the evaluation of selected indicators of pool water quality. The thesis is divided into theoretical and practical part. In its introduction, the theoretical part includes a brief history of the spa and then deals with a general description of the recirculation system, quality and sources of pool water, water quality indicators and their monitoring and limits. The practical part deals with the evaluation of selected indicators for a specific pool. In the end, the outputs from the measurements of individual indicators are described together with their evaluation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBazéncze
dc.subjectrecirkulační systémcze
dc.subjectkvalita bazénové vodycze
dc.subjectukazatelé kvality vodycze
dc.subjectchlorcze
dc.subjectPooleng
dc.subjectrecirculation systemeng
dc.subjectquality of pool watereng
dc.subjectwater quality indicatorseng
dc.subjectchlorineeng
dc.titleVyhodnocení vybraných parametrů na bazénovém provozucze
dc.titleEvaluation of selected parameters in swimming pooleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHošek Přemysl
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record