Show simple item record

Feasibility study of sewerage of a new area of Borotíndc.contributor.advisorPollert Jaroslav
dc.contributor.authorJan Pípal
dc.date.accessioned2022-06-22T22:54:01Z
dc.date.available2022-06-22T22:54:01Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-981029310005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102777
dc.description.abstractTato bakalářská práce obsahuje studii odvádění odpadních vod z území určeného pro novou zástavbu v obci Borotín. Součástí studie jsou tři navržené varianty pro odvod splaškových vod a jeden způsob nakládání s vodami srážkovými. V rámci práce byly vyhotoveny základní hydraulické výpočty, navrženy trasy a sklony stok. Dále byly vyčísleny náklady na zhotovení a provoz jednotlivých variant. V závěru práce jsou všechny návrhy porovnány metodou SWOT.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis contains a study of sewerage of a new build-up area of Borotín. There are three alternatives for sewerage and one option for rainwater issue developed in the thesis. Some basic hydraulic calculations were performed within the thesis as well as the disposition and inclination of pipelines. Furthermore, the production and operation costs of individual variants were quantified. In the final part of the thesis, all proposals are compared by SWOT method.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStoková síťcze
dc.subjectčistírna odpadních vodcze
dc.subjectzasakovací systémcze
dc.subjectgravitační kanalizacecze
dc.subjectSewerage networkeng
dc.subjectwastewater treatment planteng
dc.subjectinfiltration systemeng
dc.subjectgravity sewerageeng
dc.titleStudie proveditelnosti odkanalizovánhí nového území obce Borotíncze
dc.titleFeasibility study of sewerage of a new area of Borotíneng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKříž Karel
theses.degree.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra zdravotního a ekologického inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record