Show simple item record

Track-bridge analysis for the railway bridgedc.contributor.advisorRyjáček Pavel
dc.contributor.authorRobert Pour
dc.date.accessioned2022-06-22T22:53:59Z
dc.date.available2022-06-22T22:53:59Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-980733132605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102774
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je provedení posouzení interakce bezstykové koleje a mostu přes Myslkovický rybník na trati IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora dle normy ČSN EN 1991-2 [7]. Pro posouzení byl vytvořen nelineární numerický 3D model daného mostu, který byl poté využit k vytvoření podkladů ke statické zatěžovací zkoušce mostu. V závěru práce posudek přídavných namáhání mostu od kombinované odezvy mostu a koleje dle normy [7] vyšel jako nevyhovující. Z toho důvodu byl proveden druhý posudek podle metody globálních napětí, postavené na principech normy ČSN EN 1993-2 [10], také tento posudek vyšel jako nevyhovující. Nicméně s uvážením nejistot vstupních parametrů při tvorbě modelu lze toto překročení namáhání označit jako vyhovující. Posudek na podélnou deformaci nosné konstrukce mostu dle normy [7] vyšel jako vyhovující pouze pro svislé zatížení od dopravy. Podélná deformace od brzdných a rozjezdových sil je podle normy [7] nevyhovující. Nicméně s ohledem na minimální vliv těchto deformací vůči bezpečnosti a také vzhledem k rezervě, kterou norma [7] udává, byly tyto deformace označeny jako vyhovující. Závěrem je tedy kladné posouzení mostu na interakci bezstykové koleje a mostu.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor's thesis is the assessment of the interaction of the continuous welded rail with the bridge over the Myslkovický rybník on the line of Rail Transit Corridor IV in the section Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora. For the assessment, a nonlinear numerical 3D model of the bridge was created which was then used to create the basis for the static load test of the bridge. At the end of the work, the assessment of the additional stresses of the bridge from the combined response of the bridge and the track in accordance to the standard ČSN EN 1991-2 [7] came out as unsatisfactory. Therefore, a second assessment was performed according to the method of global stresses, based on the principles of the standard ČSN EN 1993-2 [10], and this assessment was also unsatisfactory. However, taking into account the uncertainties of the input parameters when creating the model, this stress exceedance can be described as satisfactory. The assessment of the longitudinal deformation of the supporting structure of the bridge according to the standard [7] was found to be satisfactory only for vertical loads from traffic. According to standard [7], the longitudinal deformation from braking and starting forces is unsatisfactory. However, in view of the minimal safety impact of these deformations and also in view of the margin given by the standard [7], these deformations were marked as satisfactory. The conclusion is therefore a positive assessment of the bridge on the interaction of the contactless track and the bridge.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectocelcze
dc.subjectmostcze
dc.subjectteplotacze
dc.subjectinterakcecze
dc.subjectodporcze
dc.subjectbezstyková kolej (BK)cze
dc.subjectmodelcze
dc.subjectželeznicecze
dc.subjectkolejové ložecze
dc.subjecttuhostcze
dc.subjectnapětícze
dc.subjectdeformacecze
dc.subjectsteeleng
dc.subjectbridgeeng
dc.subjecttemperatureeng
dc.subjectinteractioneng
dc.subjectresistanceeng
dc.subjectcontinuous welded rail (CWR)eng
dc.subjectmodeleng
dc.subjectrailwayeng
dc.subjectballasteng
dc.subjectstiffnesseng
dc.subjectstresseng
dc.subjectdeformationeng
dc.titlePosouzení interakce most kolej železničního mostucze
dc.titleTrack-bridge analysis for the railway bridgeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStančík Vojtěch
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record