Show simple item record

House No. 506 King George Square (Cheb) - partial metrical documentation of the trussdc.contributor.advisorHodač Jindřich
dc.contributor.authorPetr Kučera
dc.date.accessioned2022-06-22T22:56:02Z
dc.date.available2022-06-22T22:56:02Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-1198095050805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102752
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá měřením a tvorbou modelu historického krovu domu č. p. 506 na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Krov byl zaměřen skenovacím systémem a vybrané dílčí prvky krovu byly nasnímány fotoaparátem a fotogrammetricky vyhodnoceny. Výsledky práce budou prezentovány ve více formách a následně porovnávány z hlediska vhodnosti. Výsledky finálně slouží jako podklad pro studium a obnovu historického krovu pro Nadačního fond Historický Cheb v rámci projektu Historické krovy – chebský fenomén.cze
dc.description.abstractThe thesis is dealing with measuring and creation of roof frame virtual model of the house no. 506 on the Jířího z Poděbrad square in Cheb. The roof frame was laser scanned and selected elements were captured by a camera and evaluated photogrammetrically. Results of the work will be presented in several forms and then compared in terms of suitability. The results finally serve as a basis for the study and restoration of the historic roof frame for Nadační fond Historický Cheb within the Historické krovy – chebský fenomén project.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectlaserové skenovánícze
dc.subjectsnímánícze
dc.subjectfotogrammetriecze
dc.subjectměřická dokumentacecze
dc.subjectkrovcze
dc.subjectmračno bodůcze
dc.subjectregistracecze
dc.subjectvektorizacecze
dc.subject3D modelcze
dc.subjectLeica Cycloncze
dc.subjectCloudComparecze
dc.subjectMicrostationcze
dc.subjectAgisoft Metashapecze
dc.subjectmetoda IBMRcze
dc.subjectlaser scanningeng
dc.subjectcapturingeng
dc.subjectphotogrammetryeng
dc.subjectmeasuring documentationeng
dc.subjectroof frameeng
dc.subjectpoint cloudeng
dc.subjectregistrationeng
dc.subjectvectorizeeng
dc.subject3D modeleng
dc.subjectLeica Cycloneng
dc.subjectCloudCompareeng
dc.subjectMicrostationeng
dc.subjectAgisoft Metashapeeng
dc.subjectIBMR methodeng
dc.titleDům č.p. 506 Krále Jiřího z Poděbrad (Cheb) - dílčí měřická dokumentace krovucze
dc.titleHouse No. 506 King George Square (Cheb) - partial metrical documentation of the trusseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeChaloupka Jakub
theses.degree.disciplineInženýrská geodéziecze
theses.degree.grantorKatedra geomatikycze
theses.degree.programmeGeodézie a kartografiecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record