Show simple item record

Properties of lightweight mortars with PCM admixture modified with CNT.dc.contributor.advisorPavlík Zbyšek
dc.contributor.authorMichaela Kuklová
dc.date.accessioned2022-06-22T22:53:02Z
dc.date.available2022-06-22T22:53:02Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-980435602205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102735
dc.description.abstractTato práce se zaměřuje na vývoj, přípravu a zkoušení nových typů malt se zlepšenými tepelně-technickými vlastnostmi. Úvodní část práce se zabývá obecnými charakteristikami maltovin, jejich složením, výrobou a možností použití při rekonstrukci historických budov. Experimentální část práce je věnována návrhu maltových směsí a popisem zkušebních metod, které byly následně aplikovány na připravených zkušebních tělesech. Zkoumány byly především strukturní vlastnosti, nasákavost, tepelně-fyzikální a pevnostní charakteristiky. Z realizovaných experimentů vyplývá, že základní materiálové vlastnosti všech zkoumaných směsí splňují požadavky předepsané technickými normami. Náhrada plniva pěnovým sklem způsobila snížení pevnosti v tahu za ohybu i pevnosti v tlaku. Zvýšená pórovitost ovlivnila nasákavost, prostup vodní páry a tepelné parametry studovaných malt.cze
dc.description.abstractThis thesis describes development, preparation and testing of new types of mortars with enhanced thermal performance. First part of this thesis is focused on the fundamental characteristics of mortars, their composition, production and possible application in historical buildings. The experimental part of the presented work deals with design and development of new mortar mixtures, and description of the testing methods used for the characterization of prepared samples. Among all, basic structural, hygric, thermal and mechanical parameters of the prepared mortars were experimentally researched and analysed. The realised experiments and obtained results show that basic structural parameters comply with the requirements of corresponding technical standards. The silica sand replacement with foam glass caused reduction in both compressive and flexural tensile strength. Increased porosity of mortars greatly affected water absorption, water vapour permeability, and thermal performance of the developed mortars.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectlehčené maltycze
dc.subjectpěnové sklocze
dc.subjectpříměsi na bázi PCMcze
dc.subjectuhlíkové nano-trubicecze
dc.subjectlightweight mortarseng
dc.subjectPCM admixtureeng
dc.subjectCNTseng
dc.subjectexperimental testingeng
dc.titleVlastnosti lehčených malt modifikovaných CNT s příměsí na bázi PCMcze
dc.titleProperties of lightweight mortars with PCM admixture modified with CNT.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeReiterman Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra materiálového inženýrství a chemiecze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record