Show simple item record

Study on the behaviour of printed concrete wallsdc.contributor.advisorNovák Josef
dc.contributor.authorPanajotis Marios Elia
dc.date.accessioned2022-06-22T22:52:47Z
dc.date.available2022-06-22T22:52:47Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-980435575805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102732
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá 3D tiskem betonových konstrukcí. Prvním cílem bylo zpracovat rešerši. Ta obsahuje shrnutí podstaty aditivní technologie, nejčastěji užívané metody a popisuje chování tištěných objektů v závislosti na různých faktorech. Dále se zaměřuje na stěnové prvky. Popisuje a porovnává monolitické stěny s těmi prefabrikovanými, přičemž je snaha poukázat na specifika tištěných konstrukcí. Druhým cílem práce bylo zpracovat návrh stěnového prvku a zjistit, do jaké míry je možné využít současně používané platné normy. Za účelem posouzení stěny byly sestaveny 2 návrhové metody založené na odlišných předpokladech. Na základě uvedených hypotéz byl sestaven výpočetní program v MS Excel, ve kterém byl vypracován posudek.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with 3D printing of concrete structures. The first goal was to conduct a search. It contains a principles of additive manufacturing, the most commonly used methods and it describes the behavior of printed objects depending on various factors. It also focuses on wall elements. It describes and compares monolithic walls with prefabricated ones, while the effort is to point out the specifics of printed structures. The second goal of the work was to design a wall element and find out to what extent it is possible to use currently used valid standards. In order to design the wall, 2 design methods based on different assumptions were compiled. Based on the listed hypotheses, a computer program in MS Excel was compiled, in which a report was made.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBetoncze
dc.subjectaditivní technologiecze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectstěnycze
dc.subjectmetodika navrhování stěncze
dc.subjectConcreteeng
dc.subjectaditive manufacturingeng
dc.subject3D printingeng
dc.subjectwallseng
dc.subjectmethodology of a structural designeng
dc.titleStudie chování stěn zhotovených aditivní technologiícze
dc.titleStudy on the behaviour of printed concrete wallseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLosík Václav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra betonových a zděných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record