Show simple item record

Technical Survey of St. Jacob Church in Vidžin and Design of Remediation Methodsdc.contributor.advisorLibecajtová Aneta
dc.contributor.authorMatyáš Ratislav
dc.date.accessioned2022-06-21T22:55:45Z
dc.date.available2022-06-21T22:55:45Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-981030113405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102656
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je provedení stavebně-technického průzkumu jednolodního raně gotického kostela sv. Jakuba ve Vidžíně – tedy popis konstrukčního řešení a identifikace poruch objektu, a to včetně analýzy možných příčin těchto poruch. Dále je součástí práce návrh sanačních opatření. Práce se blíže zaměřuje na vlhkost svislých nosných konstrukcí, ta byla v rámci práce zkoumána i laboratorně spolu s měřením chemismu. Dále se práce zaměřuje na trhliny v konstrukcích objektu – vybrané byly analyzovány výpočetním modelem. Blíže se v práci též pojednává o dřevěném trámovém stropu hlavní lodi kostela. Součástí práce je i fotodokumentace objektu a vyhotovení zjednodušené výkresové dokumentace současného stavu objektu včetně poruch.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with a survey of the single-nave early-gothic St. Jacob‘s Church in Vidžín. The thesis includes description of structures and identification of failures and defects including the analysis of possible causes of these failures and defects. Extensive photographic documentation and drawing documentation of current state is also part of this thesis. This thesis focuses, in particular, on moisture content in load-bearing structures. The level of moisture was examined in the laboratory together with measurements of pH and salt concentration. Furthermore, the thesis focuses on cracks in load-bearing structures and damages of wooden beam ceiling of the nave of the church. The cracks in triumphal arch were also theoretically investigated by means of numerical software. The remediation methods of failures and defects were designed based on visual and laboratory survey and analysis of possible causes.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKostelcze
dc.subjectprůzkumcze
dc.subjectsanacecze
dc.subjectvlhkostcze
dc.subjectporuchycze
dc.subjecttrámcze
dc.subjecttriumfální obloukcze
dc.subjecttrhlinycze
dc.subjectChurcheng
dc.subjectsurveyeng
dc.subjectremediationeng
dc.subjectmoistureeng
dc.subjectdefectseng
dc.subjectbeameng
dc.subjecttriumphal archeng
dc.subjectcrackseng
dc.titleStavebně technický průzkum kostela sv. Jakuba ve Vidžíně a návrh sanačních opatřenícze
dc.titleTechnical Survey of St. Jacob Church in Vidžin and Design of Remediation Methodseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeČejka Tomáš
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record