Show simple item record

Nursing homedc.contributor.advisorSvoboda Zbyněk
dc.contributor.authorMichal Sobek
dc.date.accessioned2022-06-21T22:54:59Z
dc.date.available2022-06-21T22:54:59Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-980733142905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102638
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je vyhodnocení variant energetického řešení budovy Domu s pečovatelskou službou včetně posouzení produkce elektřiny z fotovoltaického systému a její využitelnosti v budově. Pro účely vyhodnocení energetického řešení budovy byly navrženy 4 varianty, z kterých byla vybrána varianta, která je optimální z hlediska měrné neobnovitelné primární energie a z finančního hlediska. Pro vybranou variantu byl zpracován energetický průkaz. Dále cílem bakalářské práce je zpracování základní výkresové dokumentace na úrovni žádosti pro stavební povolení s rozšířeným zpracováním detailů a zpracování předběžného statického návrhu.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor's thesis is to evaluate the variants of the energy solution of the building of the Nursing Home, including the assessment of the production of electricity from the photovoltaic system and it´s usability in the building. For the purposes of evaluating the energy solution of the building, 4 variants were proposed, from which the variant that is optimal in terms of specific non-renewable primary energy and in financial terms was selected. An energy certificate was prepared for the selected variant. Furthermore, the aim of the bachelor's thesis is the elaboration of basic drawing documentation on the level of an application for a building permit with extended processing of details and elaboration of a preliminary static design.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdům s pečovatelskou služboucze
dc.subjectenergetické řešení budovycze
dc.subjectvýkresová dokumentacecze
dc.subjectnursuring homeeng
dc.subjectenergy solution of the buildingeng
dc.subjectdrawing documentationeng
dc.titleDům s pečovatelskou služboucze
dc.titleNursing homeeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVolšíková Kateřina
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record