Show simple item record

Asphalt Modified Mixtures with Reclaimed Asphalt to Base Layersdc.contributor.advisorMondschein Petr
dc.contributor.authorPetr Benda
dc.date.accessioned2022-06-21T22:53:09Z
dc.date.available2022-06-21T22:53:09Z
dc.date.issued2022-06-21
dc.identifierKOS-966101298305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102589
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá problematikou možnosti přidávání R-materiálu do modifikovaných asfaltových směsí v podkladních vrstvách s asfaltem polymerem modifikovaným (PMB). Rešerše popisuje technologické postupy frézování, výroby R-materiálu a směsí s RA. V praktické části je provedena analýza vlastností tří variant asfaltových směsí s větším obsahem R-materiálu. Na závěr jsou výsledky vyhodnoceny a porovnány s vlastnostmi asfaltových směsí, které obsahují běžné procento obsahu R-materiálu, a s požadavky, které stanovují normy.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on issues with adding R-material to modified asphalt mixtures used for base layers with polymer modified bitumen (PmB). The thesis also includes various technological processes for pavement milling, R-material and RA mixtures production. Practical part is aimed at analysis of three asphalt mixture variants with higher ammount of R-material. At the end of the thesis are conclusions of findings that are compared to mixtures with normal ammount of R-material and technical standards.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRecyklace asfaltových vrstevcze
dc.subjectR-materiálcze
dc.subjectRAcze
dc.subjectPMBcze
dc.subjectSBScze
dc.subjectmodifikované asfaltové směsicze
dc.subjectfrézovánícze
dc.subjectasphalt layers recyclingeng
dc.subjectR-materialeng
dc.subjectRaeng
dc.subjectPmBeng
dc.subjectSBSeng
dc.subjectmodified asphalt mixtureseng
dc.subjectpavement millingeng
dc.titleModifikované asfaltové směsi s R-materiálem do podkladních vrstevcze
dc.titleAsphalt Modified Mixtures with Reclaimed Asphalt to Base Layerseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeBuráň František
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra silničních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record